Cyfleodd yn y celfyddydau ac iechyd

Amrywiaeth eang o gyfleoedd i weithwyr celfyddydau ac iechyd proffesiynol yng Nghymru a thu hwnt.

Y Cyfleoedd Diweddaraf

Hwb Celf/Datganiad o ddiddordeb - Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (BIPHDd)

Location: Suth Gorllewin Cymru | Start Date: Ionawr 2022

Summary:

BIPHDd yn gwahodd datganiadau o ddiddordeb gan fudiadau celfyddydol i ddatblygu a darparu Hwb Celf; rhaglen beilot y celfyddydau ym maes iechyd meddwl a fydd yn para am flwyddyn, ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n byw ag anhwylderau bwyta, hunan-anafu, hwyliau isel a/neu sy'n meddwl am hunanladdiad.

Read More

Dewislen
Chwilio