Newyddion WAHWN

Newyddion o Rhwydwaith WAHWN.

WAHWN joins call for national conversation on Wales' future health and wellbeing

Date: 12/09/2023

Summary:

Wales Arts Health and Wellbeing Network is one of 32 organisations to endorse a call by the Welsh NHS Confederation for a national conversation on the future of the nation’s health and wellbeing

Read More

Rhannwch eich barn: ‘Llwybrau Creadigol‘ – hyfforddiant a datblygu sgiliau artistiaid sy’n gweithio mewn lleoliadau iechyd a llesiant

Date: 05/09/2023

Summary:

Wrth i’r diddordeb yn y celfyddydau, iechyd a llesiant barhau i dyfu yng Nghymru, mae’n bwysig ein bod yn dod o hyd i ffyrdd newydd i ysbrydoli a meithrin artistiaid i weithio mewn lleoliadau llesiant iechyd a chymunedol.

Read More

Share your views: ‘Creative Pathways‘ - training and skills development for artists working in health and wellbeing settings

Date: 05/09/2023

Summary:

As interest in arts, health and wellbeing continues to grow in Wales, it’s important that we find new ways to inspire and nurture artists to work in health and community wellbeing settings.

Read More

Freelancing and the climate crisis Llawryddion a'r argyfwng hinsawdd

Date: 31/08/2023

Summary:

Our partners Cultural Freelancers Wales are hosting a free online upskilling session, Creative Freelancing and the Climate Crisis.

Mae ein partneriaid Llawryddion Celfyddydol Cymru yn cynnal sesiwn uwchsgilio am ddim, Llawryddion Creadigol a'r Argyfwng Hinsawdd

 

15 Medi, 3-5pm

Zoom

Am ddim, archebwch le  t.ly/Cjr4z

 

15 Sept, 3-5pm

Zoom

Free, book at t.ly/Cjr4z

Read More

Arian loteri iechyd a lles y celfyddydau

Date: 16/08/2023

Summary:

O'r hydref bydd cronfa loteri’r Celfyddydau, Iechyd a Lles yn ailagor gyda blaenoriaeth newydd - prosiectau celfyddydol sy'n anelu at wella iechyd a lles pobl drwy eu cysylltu â natur.

 

 

Read More

Arts health and wellbeing lottery funding

Date: 16/08/2023

Summary:

Our arts, health and wellbeing lottery fund has reopened with a new priority from this autumn - arts projects aiming to improve people’s health and wellbeing by connecting them with nature.

Read More

New Horizons Mental Health wins significant National Lottery Community Funding

Date: 15/08/2023

Summary:

Massive congratulations to New Horizons Mental Health who have won £286,515 National Lottery Community Funding 

Read More

New conference explores healing power of arts for mental health in Wales

Date: 26/07/2023

Summary:

The inaugural ‘Weave’ conference will take place in Newport this October

Read More

Age Cymru: Elusen yn lansio cwrs llesiant sydd wedi cael ei ysbrydoli gan fyd natur ar gyfer pobl dros 50 oed ym Maesteg

Date: 26/07/2023

Summary:

Mae ymarferwyr Celf Fforest yn annog pobl hŷn i fod yn greadigol yng nghefn gwlad

Read More

Age Cymru: Charities launch nature inspired wellbeing course for the over 50s in Maesteg

Date: 26/07/2023

Summary:

Forest Arts practitioners encourage older people to become creative in the countryside 
 

Read More

Cynhadledd newydd yn edrych ar rym iachau’r celfyddydau ar gyfer iechyd meddwl yng Nghymru

Date: 04/07/2023

Summary:

Cynhelir cynhadledd gyntaf ‘Gwehyddu’ yng Nghasnewydd ym mis Hydref

Read More

Wales' first conference exploring healing power of arts on mental health

Date: 04/07/2023

Summary:

WAHWN is organising Wales' first arts and health conference – ‘Weave’ – which will take place in Newport this autumn. 

Read More

Mental Health Strategy

Date: 22/06/2023

Summary:

The Welsh Government is developing a new national mental health strategy and want to hear your views on what this should look like.  https://www.gov.wales/mental-health-strategy?fbclid=IwAR2MbAcf1RQsjnqpYThccUY5ws1K8rDRXcvCLXMXzuOI9uKLSm6gEP9Y8as 

Read More

Developing a Social Prescribing Evaluation Framework and Training Materials

Date: 15/06/2023

Summary:

Invitation from USW, Wales School of Social Prescribing and WCVA to engage in a  Study to develop a social prescribing evaluation framework and training materials 

Read More

Cyhoeddi Partneriaeth Strategol WAHWN ac AM

Date: 24/05/2023

Summary:

Mae AM yn app ac yn wefan sydd yn hyrwyddo celfyddydau cynhwysol a chymunedol Cymru, ac mae’n cael ei ariannu drwy Lywodraeth Cymru. Mae’r platfform digidol wedi rhannu gweithgaredd celfyddydol gan dros 350 o sianelau/Partneriaid Creadigol i gynulleidfa o dros 250 000 o ddefnyddwyr yn y ddwy flynedd diwethaf. Dros y tair blynedd nesaf, mae AM yn anelu i chwarae rôl fwy cynhyrchiol yn hyrwyddo proffil iechyd y celfyddydau a lles i sector cenedlaethol ac i gynulleidfa sydd yn parhau i dyfu, drwy ddefnyddio dulliau digidol i wella hygyrchedd ac ymgysylltiad.

 

Read More

Announcing the Strategic Partnership between WAHWN and AM

Date: 24/05/2023

Summary:

AM is an app and a website which promotes the inclusive and community-based culture of Wales, and is funded by the Welsh Government. The digital platform has shared the activity of over 350 Creative Partners/channels to an audience of over 250 000 users in the last two years. Over the next three years, AM aims to play a more active role in raise the profile of the arts to health and wellbeing to a national sector and to its ever-expanding audience by using digital means to improve access and engagement.

 

 

Read More

Storytelling for Health and Wellbeing University of South Wales

Date: 05/04/2023

Summary:

We are delighted to announce that Swansea Bay Health Board, Cwm Taf Morgannwg University Health Board, Beyond the Border, Awen Cultural Trust, and the University of South Wales are working together towards the next gathering of ‘Storytelling for Health and Wellbeing’, which will take place on 6th July 2023 at the Atrium, University of South Wales, Cardiff, CF24 2FN.  The focus of this event is “what is a story for health and wellbeing?”.  This one-day event builds upon the successful Storytelling for Health conferences, which took place in 2017, 2019, and 2021. 

 

Read More

Investing in the Arts Can Improve Population Health

Date: 23/01/2023

Summary:

New research from UCL shows that investing the in the arts can improve population health https://www.creativityculturecapital.org/blog/2022/12/21/investing-in-the-arts-can-improve-population-health/   Using the arts and cultural assets can support both mental and physical health

Read More

Cardiff & Vale UHB Arts for Health & Wellbeing News

Date: 13/01/2023

Summary:

Cardiff Royal Infirmary Newsletter January 2023 - part of People, Place, Future 

Read More

Creative Health Review Call for Contributions

Date: 16/11/2022

Summary:

Call out for contributors, including those who have felt the benefits of creative health,  are a practitioner or academic working with creative health approaches or
involved in commissioning or integrating creative health into wider systems or policy. 

Read More

Evaluation report on impact of health board arts and health coordinators

Date: 07/11/2022

Summary:

https://www.nhsconfed.org/publications/evaluation-arts-and-health-coordinator-capacity-building-programme 

Evaluation by UK Research & Consultancy Services Ltd of the impact of the arts and health coordinator roles within health boards across Wales

Read More

New Baring Foundation report on how museums can engage with people with mental health problems

Date: 03/11/2022

Summary:

Targeted engagement by museums with people with mental health problems is relatively rare, despite a strong commitment to inclusivity and wellbeing. This new report makes the case - through a series of case studies - for more work in this area.

Read More

Cultural Cwtsh for World Mental Health Day

Date: 10/10/2022

Summary:

Wales’ national poet among artists offering virtual ‘cwtsh’ to healthcare workers in winter wellbeing push

Read More

World Mental Health Day

Date: 10/10/2022

Summary:

Wales Health Boards awarded 2nd year of funding 'Arts and Minds' to support people living with mental health conditions https://arts.wales/news-jobs-opportunities/world-mental-health-day-wales-health-boards-awarded-fresh-funding-support 

Read More

Every Care Home A Creative Home Baring Foundation Report

Date: 30/09/2022

Summary:

How a systems approach involving both arts and social care sectors could make arts, culture and creativity an everyday experience in many more of England's care homes. Although England focus, much of this is applicable to Wales.  The report does refer to a Wales initiative too. 

Read More

Let's Create Art 2022

Date: 20/09/2022

Summary:

WAHWN is delighted to be a partner with Engage on the Let's Create Art campaign 2022, shining a light on visual arts engagement practice supporting wellbeing. 

Read More

Centre for Cultural Value Collaborate Funding

Date: 14/09/2022

Summary:

Centre for Cultural Value will launch the new round of Collaborate funding in October 2022 

Read More

Online Consultation for a Social Prescribing National Framework

Date: 16/08/2022

Summary:

Welsh Government are carrying out an online consultation for a national framework for social prescribing.

Now is your opportunity to have your say. Submit your comments by 20 October 2022

 

 

Read More

Live Music Now Lullaby Project Webinar

Date: 13/06/2022

Summary:

Free webinar 15th June 1 - 3.30pm

Live Music Now has developed a new engagement model for health boards who need to address perinatal mental health issues and inequalities in maternity and women’s health services.    

 

Read More

Baring Foundation Creatively Minded The Directory

Date: 09/06/2022

Summary:

Hot off the press, the second edition of Creatively Minded - The Directory from Baring Foundation https://baringfoundation.org.uk/resource/creatively-minded-the-directory/

 

Read More

Money Talks

Date: 18/05/2022

Summary:

Institute for Welsh Affairs article by Rosie Dow, HARP Programme Manager calling for a more straight forward approach to funding for arts and health innovations projects to flourish 

Read More

HARP video and resources launched

Date: 17/05/2022

Summary:

As the HARP (Health Arts Research People) programme draws to an end, check out the HARP video which highlights the HARP approach and recommendations 

Read More

Family Wellbeing Day at Ffotogallery

Date: 27/04/2022

Summary:

Join us for a day full of fabulous activities for all the family on Saturday 14th May, 15 - 5pm.   A free family day with lots of creative activities for all ages designed to help everyone with our wellbeing for Mental Health Awareness Week

Read More

HARP online event series

Date: 25/04/2022

Summary:

Want to know how we can generate, grow and learn from creative innovations that support people’s health and wellbeing in Wales? 

Then don’t miss HARP’s online event series, running lunchtimes during Creativity and Wellbeing Week (17-20 May). More information and booking:- https://arts.wales/news-jobs-opportunities/harps-online-event-series 

Read More

HARP Online Sharing Events Creativity & Wellbeing Week

Date: 21/04/2022

Summary:

Interested in arts and health? Don’t miss HARP’s online event series lunchtimes during #Creativity & #Wellbeing Week, 17-20 May. Expect inspiration, recommendations, learning & brilliant guest panellists. https://www.eventsforce.net/nesta/frontend/reg/tOtherPage.csp?pageID=30524&eventID=111 

Read More

Contextual Mothering

Date: 13/04/2022

Summary:

The Contextual Mothering symposium, on 18th May,  brings together practitioners and researchers from across the fields of health, social care, arts, performance studies, and maternal studies and includes a performance by acclaimed Welsh poet Rufus Mufasa and a keynote presentation by Dr Rachael Owens. 

Read More

Arts and Creativity for People with Severe Mental Illness

Date: 25/03/2022

Summary:

New research review commissioned by the Baring Foundation asks What is the role of arts and creativity for people with a severe mental illness? This new review assesses what we know, what we don't know and poses questions for future research. https://baringfoundation.org.uk/resource/arts-and-creativity-for-people-with-a-severe-mental-illness-a-rapid-realist-review/ 

Read More

MARCH Network published Improving Access to the Arts for Mental Health

Date: 09/03/2022

Summary:

MARCH Network report highlights the enablers and barriers to the arts for mental health for individuals, communities and GPs.  https://assets.ctfassets.net/qh92njlzsof9/5L4IBsUQ1XteIqjD79j10h/cea557b4389b7334897d5949dd1e9f85/Improving_Access_to_the_Arts_-_MARCH_Network.pdf

 

Read More

ACW Arts and health Lottery Funding Re-opens

Date: 09/03/2022

Summary:

The next round of ACW A&H lottery funding opens on 16th March, with a deadline of 21st April 2022. 

Read More

Call out for articles Public Health Network Cymru

Date: 06/03/2022

Summary:

Deadline 18th March for articles for PHNC  on the impact of co-operatives and social enterprises on health and well-being

Read More

Social Prescribing Framework for Wales

Date: 28/02/2022

Summary:

Video recording of Nicola Evans, Welsh Government, presentation of the evolving Social Prescribing Framework for Wales on Friday 25th February 2022.  https://vimeo.com/682809031

 

Read More

Breathe Creative Training

Date: 25/02/2022

Summary:

Creativity for Wellbeing, A Person-Centred Approach training - Experiential training for Social Prescribers, Health and Social Care workers 16th, 23rd and 30th March

Read More

WAHWN Network Meeting Social Prescribing Framework

Date: 10/02/2022

Summary:

Nicola Evans, Head of Healthy Communities and Health Inequalities will share an update on the evolving Social Prescribing Framework on Friday 25th February 10am - 11.30am

Read More

Call out for articles for Public Health Network Cymru bulletin

Date: 02/02/2022

Summary:

Creating healthy places and spaces - For the February e-bulletin they would welcome articles on national, regional or local initiatives which focus on changes to built and natural environments and the impact on health and well-being. Deadline 18th February 

 

Read More

Launch of Maternal Performance: Feminist Relations

Date: 19/01/2022

Summary:

You are invited to the launch of the new co-authored book Maternal Performance: Feminist Relations by Emily Underwood-Lee and Lena Simic on Tuesday 15th Feb 7 – 8.30pm. 

Read More

Launch of Maternal Performance: Feminist Relations

Date: 19/01/2022

Summary:

You are invited to the launch of the new co-authored book Maternal Performance: Feminist Relations by Emily Underwood-Lee and Lena Simic on Tuesday 15th Feb 7 – 8.30pm. 

Read More

Celebration of cARTrefu Phase 3

Date: 19/01/2022

Summary:

To celebrate the third phase of the cARTrefu project coming to an end in March 2022 Age Cymru  will be holding an online celebration on Wednesday 16 February.

 

Read More

Just One Thing

Date: 10/01/2022

Summary:

BBC Radio 4 and BBC Sounds podcast series “Just One Thing” being made by the BBC Science Unit. It focuses on simple things we can all do for our health and wellbeing.https://www.bbc.co.uk/programmes/p09by3yy 

Read More

WAHWN Network Meeting 17th January 2022

Date: 17/12/2021

Summary:

Booking now open for WAHWN Network Meeting on Monday 17th January 2022.  We will be joined by Nicola Evans, Head of Healthy Communities & Health Inequalities, Welsh Government who will share an update on the evolving social prescribing framework for Wales 

https://engage.org/happenings/wahwn-network-meeting/

 

Read More

WAHWN Network Meeting 17th January 2021

Date: 09/12/2021

Summary:

SAVE THE DATE  - WAHWN Network meeting on Monday 17th January 11.30am - 1pm. Nicola Evans, Head of Health Inequalities and Healthy Communities
Welsh Government who will provide an update on the evolving national framework for social prescribing in Wales.

Read More

Dance for Parkinsons Face to Face Classes Resume

Date: 30/11/2021

Summary:

National Dance Company Wales are delighted to announce they have resumed their face to face, alongside digital,  Dance for Parkinsons classes across Wales 

https://ndcwales.co.uk/dance-parkinsons

 

 

 

 

 

 

 

Read More

Swansea Research Adolescent Mental Health Be Seen

Date: 23/11/2021

Summary:

Karen Ingham has been working in collaboration with Prof Ann John Swansea University for the past two years on  It's the only project of it's kind funded in Wales by this innovative partnership between the Medical Research Council, the Arts and Humanities Research Council, and the Social and Economic Research Council. It is one of 9 UK projects funded by this pathfinder scheme with a grant of £100,000. It will inform the Welsh Government and Westminster and is part of multi-million pound youth, mental health, and data platform that Swansea is pioneering.

https://adolescentmentalhealth.uk/BeSeen

 

Read More

November HARP Journal

Date: 18/11/2021

Summary:

Welcome to the HARP Journal   https://ylab.wales/harp_nov21 

Read More

Funding for Young Peoples Mental Health

Date: 12/11/2021

Summary:

The Prudence Trust is a grant-making charity, established in 2020, investing in the advancement of young people’s mental health services and research in the UK.

Read More

Celf a’r meddwl | Arts and minds - a new programme for the arts and mental health

Date: 09/10/2021

Summary:

Baring Foundation and Arts Council of Wales announce Celf a’r meddwl | Arts and minds - a new programme for the arts and mental health

 

Read More

Health, Arts, Research, People ('HARP') - Showcase and Spotlight event 5 Oct

Date: 09/10/2021

Summary:

Showcase and Spotlight event on 5th October bought 13 HARP partnerships together to inspire and learn from each other about challenges and successes as they reach their mid way point in their HARP projects.  

Read More

Arts and Health Coordinators for Hywel Dda UHB take up new roles

Date: 09/10/2021

Summary:

With ACW capacity support funding, Kathryn Lambert and Dr Catherine Jenkins have been appointed as Arts and Health Coordinators for Hywel Dda UHB.

Read More

Welsh NHS Confederation Wellbeing for Wales Lectures

Date: 09/10/2021

Summary:

The Welsh NHS Confederation held its first Wellbeing for Wales Lecture series last month with over 300 delegates attending.  

Read More

New Pathways Messages of Hope

Date: 07/10/2021

Summary:

Stories of resilience from those with lived experience of rape and sexual violence.  A creative research and development project aimed at encouraging people who have experienced sexual violence and abuse to seek help. https://www.newpathways-messagesofhope.com/

 

Read More

Welsh NHS Confederation Virtual Wellbeing for Wales Lecturers

Date: 22/09/2021

Summary:

27th-30th September - a series of lecturers.  You can expect to hear from a wide range of leaders from across the UK. With eight sessions over a four-day period, considering different aspects of health and wellbeing, we hope to inspire, connect and provide space for you to reflect as we explore what needs to be done to enable us to collectively rebuild and transform health and care services for the people of Wales now and in the future. https://www.nhsconfed.org/WellbeingforWales 

Read More

New MA Arts and Health Wrexham Glyndwr University

Date: 16/09/2021

Summary:

Limited spaces available still for the new MA Arts and Health course at Glyndwr University.   https://www.glyndwr.ac.uk/en/Postgraduatecourses/MAArtsinHealth/

 

Read More

Rosie Dow welcomes the Baring Foundation new report

Date: 13/09/2021

Summary:

Rosie Dow, Programme Manager for HARP (Health Arts Research People) reflects on the Baring Foundation's new report focusing on arts innovations in Wales https://ylab.wales/new-report-highlights-innovative-work-arts-and-health-wales 

Read More

Collaborate funding

Date: 13/09/2021

Summary:

Centre for  Cultural Value announce new funding for collaborations between cultural sector and academics.  Grants of up to £20k 

Read More

Hot off the press - Baring Foundation Creatively Minded and the NHS Report

Date: 06/09/2021

Summary:

A new report called Creatively Minded and the NHS which highlights NHS Mental Health Trusts which offer participatory arts to patients and includes examples from across the UK including Cardiff & Vale and Swansea Health Boards https://baringfoundation.org.uk/resource/creatively-minded-and-the-nhs/

 

Read More

ACW Arts & Health Lottery Round 2

Date: 06/09/2021

Summary:

Arts & Health Lottery funding round 2 opens on 15th September and closes 29th September.  Ensure you are registered with the ACW Grants Portal (which can take up to 5 days to register) https://portal.arts/wales/ 

Read More

New Director at Mind Cymru

Date: 26/08/2021

Summary:

Sue O’Leary has become the new Director of Mind Cymru, taking over from outgoing Director Sara Moseley.  She's a strong advocate for early intervention.  

Read More

Call Out for Responses Priorities for Senedd

Date: 25/08/2021

Summary:

Welsh Parliament Culture Communications Welsh Language Sport and International Relations Committee call out for responses for priorities. WAHWN has submitted a call out for arts and health focus.  https://wahwn.cymru/knowledge-bank/wahwn-response-to-senedd-call-out

 

Read More

Wellbeing & Advocacy Project for 50 plus

Date: 20/08/2021

Summary:

Ethnic Minorities and Youth Support Team (EYST Wales) are pleased to announce our new project to support vulnerable people from Black, Asian and minority ethnic backgrounds who are over aged 50 in Newport.

Read More

Tu ôl i'r Glust

Date: 11/08/2021

Summary:

Work in development - a first opportunity to hear about the medical and scientific research that is part of a brand new commission by Catrin Finch, with music based on this research, incorporating rhythm, tone and breath in a special way. In challenging and difficult times - Catrin is at the start of the journey of creating a musical project with the aim of healing the nation. #llesiant https://eisteddfod.wales/amgen-2021-encore-mawrth-catrin-finch?_ga=2.151315454.652356709.1628683891-1815268712.1628071420 

Read More

July edition of HARP Journal Hot Off the Press!

Date: 22/07/2021

Summary:

July's edition of HARP Journal, with a focus on Pathways https://ylab.wales/harpjournaljuly2021

 

Read More

Theatr Genedlaethol Cymru announce year of activity

Date: 16/07/2021

Summary:

Theatr Genedlaethol Cymru – in collaboration with Literature Wales, Adra (Tai/Housing) and the lead artist Iola Ynyr – are delighted to announce a year of activity for people affected by addictionthrough the project Ar y Dibyn supported by HARP (Health Arts Research People)

Read More

SENSATIONS Re-Live's Company of Elders New Show

Date: 06/07/2021

Summary:

A Life Story performance about the ageing body by Re-Live's Company of Elders 15th, 16th and 17th July 

Read More

New Arts and Health MA Programme at Wrecsam Glyndwr North Wales

Date: 29/06/2021

Summary:

Wrecsam Glyndŵr University are launching a new MA dedicated to ‘Arts in Health’ in autumn 2021, part of a suite of MA programmes on offer through their FAST Faculty of Art, Science and Technology (available part-time as well as full-time).

Read More

HARP Journal

Date: 21/06/2021

Summary:

HARP programmes now in delivery stage - read on for an update on pan Wales Seed and Nourish programmes https://ylab.wales/HARPjournalJune21

Read More

How the national arts collection in Wales is supporting NHS staff wellbeing

Date: 16/06/2021

Summary:

Article by Stephanie Roberts, Senior Curator, Historic Art, National Museum Wales on how the national arts collection is supporting NHS staff well-being.  

Read More

Forget-Me-Not Chorus celebrates 10 years!

Date: 16/06/2021

Summary:

Join Forget-me-Not Chorus via Zoom on June 18 2021, 18:30, when BBC Cardiff Singer of the World patron, Dame Kiri Te Kanawa will introduce the premiere of a newly commissioned short film that combines photography, rehearsal footage and animation with our exciting tenth anniversary commission ‘With Joy My Soul Sings’.

Read More

UCL Covid Social Study Results at Week 56

Date: 04/05/2021

Summary:

The COVID-19 Social Study is a research study run by University College London, exploring the effects of the virus and social distancing measures on adults in the UK during the outbreak of COVID-19. https://www.covidsocialstudy.org/ 

Read More

Cardiff & Vale UHB Annual Report 2020 Hot off the Press

Date: 28/04/2021

Summary:

The Arts for Health and Wellbeing Team are pleased to share their Annual Report for 2020. 

Read More

ACW Arts & Health Lottery Guidelines

Date: 14/04/2021

Summary:

ACW Arts & Health Lottery funding opens on 6th May, with a 19th May deadline.  Guidelines are now available on the website https://arts.wales/arts-health-and-wellbeing  

Read More

Call to Senedd Welsh Parliament Candidates for an arts policy for mental health

Date: 27/03/2021

Summary:

WAHWN encourages you to use and adapt the template letter to send to your candidates in the upcoming Senedd/Welsh Parliament elections calling for an arts policy for mental health 

Read More

Bridging the Divide Webinar Video Now Available

Date: 25/03/2021

Summary:

Bridging the Divide webinar recording is now available.  Led by Jane Willis, the event set out the health context in Wales and highlighted the health priorities. Guest contributors were Nesta Lloyd-Jones, Welsh NHS Confederation; Sarah Goodey GARTH; Prue Thimbleby, Swansea Bay UHB and Sarah Lord, Age Cymru shared their knowledge and expertise. 

Read More

HARP announces the 10 Nourish Projects

Date: 16/03/2021

Summary:

Today HARP announces the 10 projects involved in the Nourish programme which will work on scaling and sustaining arts and health activity in Wales. https://ylab.wales/announcing-harp-nourish-projects  

Read More

A Call for action on health inequalities

Date: 14/03/2021

Summary:

More than 30 organisations from across health, housing and social care in Wales come together to call for action on health inequalities. Royal College of Physicians (RCP) Cymru Wales has written today (22 February 2021) on behalf of the Welsh NHS Confederation health and social care policy forum to the first minister to call for a cross-government strategy for tackling wider health inequalities in Wales.

Read More

ACW Arts and Health Lottery Funding

Date: 12/03/2021

Summary:

ACW will open the new Arts and Health Lottery funding round on 7th April with a deadline of 28th April. Small and large grants available for arts and health collaborative projects and programmes.  

Read More

Baring Foundation New Fund Creatively Minded and Ethnically Diverse

Date: 12/03/2021

Summary:

Funding for Projects which find ways to attract participatory artists from ethnically diverse communities into this area of work and to support them. Examples might include shadowing, internships or apprenticeships, or mentoring or free training opportunities or undertake activity to offer creative opportunities to members of specific ethnically diverse communities who have mental health problems.
or a combination of these approaches. Grants of between £10,000 and £40,000 are available.

Deadline: 12pm midday on Wednesday 21 April.

Read More

Video of WAHWN Case Study Webinar

Date: 05/03/2021

Summary:

2 hour video of WAHWN case study webinar introducing the new case study template 

Read More

Launch National Centre for Creative Health

Date: 02/03/2021

Summary:

The National Centre for Creative Health (NCCH) will launch with an online event at 2pm on 9th March 2021. At the online launch of the National Centre for Creative Health, Chair of Trustees, Lord Howarth of Newport, and guest speaker, Lord Victor Adebowale, Chair of the NHS Confederation, will reflect on how the arts, culture and creativity can support people and organisations in the context of the pandemic and increasing health inequalities. Nesta Lloyd-Jones, Welsh NHS Confederation will be representing Wales. 

Read More

Creatively Minded and Ethnically Diverse new Baring Foundation Report

Date: 24/02/2021

Summary:

A new report compiled by the Baring Foundation - How can access to creative opportunities for people with mental health problems from ethnically diverse backgrounds be improved? Expert reflections and good practice examples from people with personal and professional experience of this field.

 

https://baringfoundation.org.uk/resource/creatively-minded-and-ethnically-diverse/

 

Read More

Baring Foundation New Fund for Creativity Mental Health & People from Ethnically Diverse Backgrounds

Date: 24/02/2021

Summary:

Baring Foundation opens new fund for creativity, mental health and people from ethnically diverse backgrounds. 

Read More

Artists Practising Well Award Call out for Nominations

Date: 08/02/2021

Summary:

https://www.culturehealthandwellbeing.org.uk/chwa-2021-awards-practising-well

 

Artists, museum/heritage practitioners who have felt well supported by an organisation, employer, commissioner - please make a nomination. Deadline 12th February 

Read More

WAHWN Webinars and Workshops February and March 2020

Date: 16/01/2021

Summary:

Series of upcoming Zoom WAHWN webinars and workshops aimed at building capacity in the sector. Booking essential. 

Read More

Arts Health & Wellbeing, Wales and Japan

Date: 14/01/2021

Summary:

Are you working in Arts and Health and Wellbeing? Connections or an interest in working with Japan? Wales Arts International are working with Bangor University to collect information to help them shape future Arts and Health partnerships and programmes, and they'd love to hear from you.

 

https://bangor.onlinesurveys.ac.uk/arts-and-health-links-between-wales-and-japan-acw

 

https://bangor.onlinesurveys.ac.uk/cysylltiadau-celf-ac-iechyd-rhwng-cymru-a-japan

 

Read More

Secret Country

Date: 08/12/2020

Summary:

A new Life Story performance directed by Karin Diamond, Re-Live featuring nine older people sharing their lived experiences of Covid-19 and life in lockdown. 

Secret Country will be live on Zoom on December 16th, 17th and 18th from
1PM-2PM (GMT). You can find more info and book tickets here: http://www.re-live.org.uk/secretcountry

 

Read More

Public Health Wales Report on Digital Exclusion and Health Inequalities

Date: 03/12/2020

Summary:

The report explores digital exclusion and the impact in terms of health inequalities, as well as suggesting approaches for closing the gap. 

Read More

Insight into Health Inequalities Professor Kamila Hawthorne

Date: 03/12/2020

Summary:

Interesting article from Mountain Ash based GP Professor Kamila hawthorne about possible causes for health inequalities within BAME communities 

Read More

Call out for submissions to the 2nd Treasury of Arts for Older People

Date: 25/11/2020

Summary:

Call out to arts organisations and or artists to submit ideas for inclusion in the second Treasury of Arts for Older People, supported by the Baring Foundation and the Rayne Foundation 

Read More

The Arts During the Pandemic : Debate in Chamber

Date: 19/11/2020

Summary:

Jane Bryant MS short debate in Chamber on Wednesday 18th November : The arts during the pandemic with reference to many WAHWN member organisations delivering fantastic work

Read More

The Health Foundation launches new fund

Date: 16/11/2020

Summary:

The Health Foundation has launched a new £1.72m funding programme for local partnerships to use economic development strategies to improve health and reduce health inequalities.

Read More

ACW and Welsh NHS Confederation renew MOU

Date: 13/11/2020

Summary:

The Welsh NHS Confederation and the Arts Council of Wales renew their Memorandum of Understanding.

Read More

Call out for Expressions of Interest - HARP Health Arts Research People

Date: 04/11/2020

Summary:

Deadline of 23rd November for EOIs for the HARP programme https://ylab.wales/programmes/health-arts-research-people

A collaborative approach to developing skills and capacity in the sector 

 

Read More

ACW announce £450k Arts and Health funding

Date: 04/11/2020

Summary:

The Arts Council of Wales will be making available £450,000 of National Lottery funding over the next five months to enable more people across Wales to experience the health and wellbeing benefits of taking part in the arts.

https://arts.wales/news-jobs-opportunities/national-lottery-funding-boost-for-arts-health-projects-wales

Read More

COVID-19 and BAME Communities - the Welsh Government response webinar

Date: 28/10/2020

Summary:

Public Health Wales Network Cymru webinar event. 

This session will describe the work of the First Minister’s Advisory Group on health inequalities due to COVID-19 in Black Asian Minority Ethnic (BAME) communities and the Welsh Government response.

The webinar will be delivered by Dr Heather Payne, Senior Medical Officer, Maternal and Child Health, Welsh Government and will include a Question and Answer segment.

 

 

Read More

Eluned Morgan, MS New Minister for Mental Health & Wellbeing

Date: 26/10/2020

Summary:

Tackling the pandemic's mental health crisis: The minister in charge givesher first interview on The New Normal with Adrian Masters
podcast

Read More

Rubicon wins A&B Cymru Award 2020

Date: 25/10/2020

Summary:

Rubicon and Cardiff & Vale Health Charity wins the A&B Cymru Award for Arts, Business & Health 2020 https://www.rubicondance.co.uk/News/ab-cymru-awards

Read More

Welsh NHS Confederation - How the Arts Can Tackle Health Inequalities

Date: 13/10/2020

Summary:

Latest Welsh NHS Confederation briefing paper - How the Arts Can Tackle health Inequalities 

Read More

Down to Earth - Digital Consultation - use of outdoor space at Llandough Hospital

Date: 09/10/2020

Summary:

Digital consultation on the use of a beautiful outdoor space at University Hospital Llandough to explore how it can be used for rehabilitation, health care and nature. 

Read More

Eluned Morgan - New Minister for Mental Health

Date: 09/10/2020

Summary:

Fantastic news for our sector - Eluned Morgan appointed as new Welsh Minister for Mental Health, with responsibility for mental health, autism and dementia.   

Read More

HARP - final report and film

Date: 04/10/2020

Summary:

Innovating and arts during the pandemic - a programme led by Nesta Y Lab - HARP (Health, Arts, Research, People) 

Read More

WAHWN Networking Events

Date: 03/10/2020

Summary:

WAHWN networking event as part of the Green Ribbon Arts Festival (mental health & arts) Friday 30th October and Friday 6th November, 10am - 11.30  

Read More

Green Ribbon Arts Festival website now live

Date: 03/10/2020

Summary:

The Green Ribbon Arts Festival website is now live. Check it out for updates on upcoming events during the festival which runs from 26th October - 7th November 

Read More

BBC News covers lockdown arts and health project Future Selves

Date: 30/09/2020

Summary:

Tonight on BBC hear about the Future Selves programme - a Nesta HARP project with Aneurin Bevan UHB helped to tackle loneliness through virtual reality 

Read More

HARP Sprint Challenge Sharing Event

Date: 11/09/2020

Summary:

The HARP COVID-19 Sprint Event: What we did and what we learned
Join us online on 30th September 2020 to learn more about the work of the HARP Sprint and hear from the teams who designed arts and health activities that could be delivered during lockdown. https://ylab.wales/harp-covid-19-sprint-event-what-we-did-and-what-we-learned

Read More

Call out for projects addressing health inequalities

Date: 25/08/2020

Summary:

Deadline - mid September.  I am gathering evidence and examples of projects/interventions focused on health inequalities for the next Welsh NHS Confederation briefing paper and Cross Party Group on Arts and Health.  

Read More

ACW Covid-19 Recovery Support Fund Opens Today

Date: 17/08/2020

Summary:

ACW Covid-19 Recovery Support and Capital support funds opens on 17th August. Deadline 9th September.   

Note the reference to Arts & Health activities referenced in the social contract

https://arts.wales/news-jobs-opportunities/arts-council-wales-cultural-recovery-fund-opens-for-applications

 

Read More

Y Lab Surveys

Date: 11/08/2020

Summary:

You are invited to join Y Lab (Nesta) online surveys!

 

Y Lab is launching two surveys for professionals and participants on Arts & Health in Wales during the Covid-19 pandemic in order to address challenges and improve access to online delivery 

Read More

£53m funding for the arts and culture in Wales

Date: 30/07/2020

Summary:

Welsh Government will invest £53m into arts and culture 

Read More

Foyle Foundation Funding Rounds open

Date: 27/07/2020

Summary:

Foyle Foundation opens its fund.  No deadlines 

Read More

Work from Wales featured in CHWA report

Date: 17/07/2020

Summary:

Great to see work from Wales featured in Culture Health & Well-being Alliance's latest report which was discussed at the APPG meeting on 16th July 

Read More

Welsh NHS Confederation Briefing Paper July 2020

Date: 17/07/2020

Summary:

Latest briefing paper from Welsh NHS Confederation - How the arts continue to support health and wellbeing during Covid-19

Read More

Aviva Community Fund for building community resilience

Date: 09/07/2020

Summary:

Aviva Community Fund deadline 28th July 

Read More

The Baring Foundation launches arts and mental health fund

Date: 06/07/2020

Summary:

Deadline of 18th August for new Baring Foundation arts and mental health fund, as part of their ten-year commitment in this field   

Read More

UK Government announces £1.57 billion for the arts sector

Date: 06/07/2020

Summary:

The UK government announces a £1.57 billion lifeline of funding for arts, heritage and cultural institutions

Read More

ACW Widening Participation Tender

Date: 02/07/2020

Summary:

ACW have put out a tender for someone to develop stakeholder conversations focusing on widening participation and cultural, creative engagement.  

Read More

Cardiff & Vale UHB Arts and Health Charity Report

Date: 12/06/2020

Summary:

The Arts in Health and Well-being team, part of Cardiff and Vale University Health Charity have been supporting patients and staff during these unprecedented times both with physical well-being and self-care tips and with mental health and mindfulness activities.

Read More

Nathan Wyburn Thank You NHS collage

Date: 10/06/2020

Summary:

Cardiff & Vale UHB Health Charity Patron, Nathan Wyburn will be featured on BBC One Wales, The Great Indoors on Thursday 11 June at 7:30pm discussing his Thank you artwork at University Hospital Llandough.  The Great Indoors is a magazine show which reflects and celebrates the local heroes of the entire Welsh nation.

Read More

War Artist Captures Life on the NHS Frontline

Date: 10/06/2020

Summary:

BBC Wales news feature on 9th June about artist Dan Peterson who was commissioned by Cardiff & Vale arts and health charity to capture portraits from life on the NHS frontline 

Read More

Nick Capaldi, ACW meets Culture Welsh Language & Communications Committee

Date: 08/06/2020

Summary:

Nick Capaldi, Welsh NHS Confederation and Liam Evans-Ford, Theatre Clwyd met with the Welsh Government CWLCC in June to discuss the impact and challenges on the arts due to Covid-19.

Read More

WAHWN during COVID-19

Date: 03/06/2020

Summary:

Find out how COVID-19 is affecting WAHWN's service

Read More

Search