Hygyrchedd

Hygyrchedd

Mae pob ymdrech wedi’i wneud i sicrhau bod safle WAHWN mor hygyrch â phosibl, gan gynnwys dewis y palet lliwiau a maint y ffontiau’n ofalus i hwyluso’r darllen. Fodd bynnag, mae gan eich porwr rai opsiynau a all eich helpu os oes angen.

Cynyddu maint y testun

Bydd pwyso 'CTRL +' (Windows) neu 'Cmd +' (Mac) yn cynyddu maint cynnwys y dudalen yn raddol.
Bydd pwyso 'CTRL -' (Windows) neu 'Cmd -' (Mac) yn lleihau maint cynnwys y dudalen yn raddol.
Bydd pwyso 'CTRL 0' (Windows) neu 'Cmd 0' (Mac) yn gosod maint y dudalen yn ôl i’r maint diofyn.

Darllenwyr Sgrin

Mae gan eich dyfais ddarllenydd sgrin, fydd yn darllen yr holl gynnwys testun ar y safle.

Defnyddio darllenydd sgrin ar ddyfeisiau Windows 

Defnyddio 'Voice Over' ar ddyfeisiau Mac

Defnyddio darllenydd sgrin ar ddyfeisiau Android

Defnyddio darllenydd sgrin ar ddyfeisiau iPhone/iPad

Cysylltu

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am hygyrchedd safle WAHWN, cysylltwch â ni.

    Chwilio