Camu i Mewn

Rhaglen hyfforddi a mentora ar gyfer carfan fach o 4 mentai yw 'Camu i Mewn' a gyllidir gan Loteri Celfyddydau ac Iechyd Cyngor Celfyddydau Cymru ac a gyflwynir mewn partneriaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe; Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda; PeopleSpeakUp, Datblygu Celfyddydau Cyngor Bwrdeistref Sir Caerffili, Prifysgol Metropolitan Caerdydd ac Ysgol Gelf Caerdydd

Cynlluniwyd Camu i Mewn mewn ymateb i ddiffyg amrywiaeth yn y gweithlu creadigol ym maes y celfyddydau ac iechyd. Y nod yw meithrin carfan o ymarferwyr i gyflwyno prosiectau mewn lleoliadau gofal iechyd sy’n rhannu profiad byw pobl o gymunedau lleiafrifedig. Anogir ymarferwyr mentai â phrofiad byw o iechyd meddwl, cefndiroedd mwyafrif byd-eang, eithrio cymdeithasol neu gefndiroedd economaidd-gymdeithasol isel i ymgeisio i’r rhaglen a chânt eu cefnogi i gymryd rhan mewn wythnos lawn o hyfforddiant preswyl dwys, cysgodi artist profiadol ar brosiect byw mewn lleoliad iechyd neu gymunedol am hyd at 10 diwrnod (gyda chymorth partneriaid y prosiect), derbyn sesiynau mentora, bwrsariaeth a chymorth cyfannol gan gynnwys goruchwyliaeth a chymorth cymheiriaid. 

Activities

Cyfleoedd Mentora i Ymarferwyr Creadigol - Camu i Mewn

Deadline: 15 Mis Mai | Gwneud cais ar lein

WAHWN yn penodi rheolwr newydd i Cwmu i Mewn

April 2024 | Wales

Search