Rhwydwaith Iechyd a Llesiant Celfyddydau Cymru

Rhwydwaith o gydweithwyr sy’n ehangu’n gyflym yw Rhwydwaith Iechyd a Llesiant Celfyddydau Cymru, sy’n cyflawni gwaith ym maes y celfyddydau ac iechyd yng Nghymru. Mae’r rhwydwaith yn cynrychioli aelodau o sectorau’r celfyddydau, iechyd ac addysg uwch ac mae’n cynnwys ymarferwyr sy’n gweithio ar draws yr ystod gyfan o ymarfer celf mewn iechyd, y celfyddydau a lleoliadau cymunedol eraill.

Sefydlwyd WAHWN gan Engage Cymru yn 2013 ac fe’i datblygwyd mewn ymateb i ddiffyg cyfleoedd i gydweithwyr ar draws Cymru oedd yn cyflwyno gwaith celfyddydau ac iechyd i rannu ymarfer a rhwydweithio. Caiff WAHWN gefnogaeth cronfa Cydrannu Cyngor Celfyddydau Cymru ac yn 2018 derbyniodd gyllid strategol i alluogi’r Rhwydwaith i ddod yn fwy cadarn, datblygu ei wasanaethau a’i adnoddau er mwyn iddo gefnogi a bod yn sail ar gyfer gweithgareddau cydweithwyr yn y maes. Mae WAHWN yn cyfrannu’n rheolaidd i’r Grŵp Trawsbleidiol ar y Celfyddydau Ac Iechyd.

Mae WAHWN ar gyfartaledd yn cydlynu tri chyfarfod o’r Rhwydwaith bob blwyddyn, yng ngogledd, de a chanolbarth Cymru lle mae cydweithwyr yn dod at ei gilydd i rannu ymarfer, dysgu am ddatblygiadau ac ymchwil newydd yn y sector a chlywed gan arbenigwyr yn y maes. Ymhlith y cyfranwyr sydd wedi cyflwyno mae Alex Coulter, Cyfarwyddwr Celfyddydau ac Iechyd y De Orllewin a Nesta Lloyd-Thomas, Conffederasiwn GIG Cymru. Mae aelodau’n gwerthfawrogi rôl y Rhwydwaith yn lledaenu newyddion a chyfleoedd a chreu cyfleoedd rhwydweithio:-

“Mae’r cyfarfodydd yn hanfodol ar gyfer archwilio cyfleoedd gyda’n gilydd ac ar gyfer gosod Cymru ar y blaen yn y sector rhyngddisgyblaethol hwn o bosibl. Cyffrous.” (Dr Frances Williams)

Dewislen
Chwilio