Ein Hamcanion

Nod: Cefnogi, datblygu ac ymchwilio ymarfer y celfyddydau ac iechyd yng Nghymru

Amcanion:

  • Gweithredu fel hyb ar gyfer rhwydweithio, cydweithio, lledaenu ac ymchwil ar ymarfer y celfyddydau ac iechyd drwy Gymru gyfan – drwy gyfarfodydd rheolaidd, ebost a’r wefan
  • Cefnogi gwytnwch a gallu’r sector yng Nghymru drwy ddarparu ac chyfeirio at ddatblygu proffesiynol ansawdd uchel
  • Cefnogi ac annog arferion ymchwil a gwerthuso moesegol sy’n codi proffil y celfyddydau ar gyfer iechyd a llesiant i sector cenedlaethol a rhyngwladol – drwy ddigwyddiadau, hyfforddiant, cydweithio, lledaenu a thrafodaeth a’r Grŵp Trawsbleidiol ar y Celfyddydau ac Iechyd
  • Rhoi llais cenedlaethol i ymarferwyr celfyddydau ac iechyd yng Nghymru ar lefel strategol, gan ddangos ymarfer gorau o ran gweithredu polisïau cyfredol (fel Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol) a dylanwadu ar bolisïau newydd drwy’r holl lwyfannau sydd ar gael
Dewislen
Chwilio