Grŵp Trawsbleidiol Celfyddydau ac Iechyd

Grŵp Trawsbleidiol Celfyddydau ac Iechyd

Gwybodaeth am Grŵp Trawsbleidiol Celfyddydau ac Iechyd

Nod y Grŵp Trawsbleidiol ar y Celfyddydau ac Iechyd yw codi ymwybyddiaeth o waith yn y celfyddydau ac iechyd ymhlith Aelodau Cynulliad.

Cadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar y Celfyddydau ac Iechyd yw’r Aelod Cynulliad Jayne Bryant, a bydd yn gweithio at gyflawni dylanwad gwleidyddol i sicrhau polisi/ymarfer gorau/cefnogaeth i’r maes gwaith hanfodol hwn. Mae Cydlynydd WAHWN yn cynrychioli’r aelodau yn y cyfarfodydd hyn.

Chwilio