Cyfarwyddwyr WAHWN

Angela Rogers

Angela Rogers

Cyfarwyddwr Gweithredol, yn arwain ar bartneriaethau strategol, cyfleoedd eiriolaeth, codi arian a chyfleoedd i rwydweithio mewn partneriaeth gyda phartneriaid cenedlaethol a rhyngwladol. Dros 30 mlynedd o brofiad rheoli prosiectau yn y sector diwylliant yng Nghymru, gan gynnwys Engage Cymru, Chapter, Canolfan Celfyddydau Sain Dunwyd a’r Ganolfan Celfyddydau Gweledol.

Justine Wheatley

Justine Wheatley

Cyfarwyddwr Gweithredol Peak Cymru. Gweithiwr proffesiynol ym maes rheoli’r celfyddydau a Chyfrifydd Siartredig. Profiad o lunio cynigion, cyfrifyddu elusennau, llywodraethiant, cynllunio strategol a rheoli yn sector y celfyddydau gwirfoddol ac elusennol gan gynnwys rhaglenni celfyddydau ac iechyd. (Ceir delwedd yn adran y Pwyllgor Llywio).

Sarah Goodey

Sarah Goodey

Rheolwr Datblygu’r Celfyddydau, GARTH (Gwent Arts in Health) – dros 30 mlynedd o brofiad datblygu a rheoli prosiectau celfyddydau ac iechyd gyda phrofiad o lunio cynigion, codi arian, datblygu prosiectau. Artist preswyl ar nifer fawr o raglenni sy’n canolbwyntio ar iechyd gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. 

Jain Boon

Jain Boon

35 mlynedd o brofiad fel cyfarwyddwr theatr a gaiff ei llywio gan drawma, ymarferydd creadigol a Chyd-Gyfarwyddwr Artistig CIC ThisPlace, gyda Matilda Tonkin. 

Gwenno Jones

Gwenno Jones

Cyd-Gadeirydd RCCA (Rhwydwaith Cenedlaethol Celfyddydau ac Addysg); ymgynghorydd llawrydd i Do-Well (UK) Ltd – ymarfer arweinyddiaeth sy’n ymroi i lwyddiant pobl eraill, a thros 30 mlynedd o brofiad mewn rolau rheoli datblygu celfyddydau gan gynnwys awdurdodau lleol Sir y Fflint a Chonwy.

Chwilio