Conffederasiwn GIG Cymru

Corff aelodaeth yw Conffederasiwn GIG Cymru sy’n cynrychioli’r saith Bwrdd Iechyd, y tair Ymddiriedolaeth GIG ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru. Llofnodwyd y Memorandwm o Gyd-ddealltwriaeth ar 25 Medi 2017. Drwy’r Memorandwm bydd Cyngor Celfyddydau Cymru a Chonffederasiwn GIG Cymru yn datblygu meysydd gwaith ar y cyd gan weithio at y nod cyffredin o wella ymwybyddiaeth o’r buddion y gall y celfyddydau eu cyflwyno i iechyd a llesiant. Bydd y Memorandwm yn parhau’n weithredol am gyfnod o dair blynedd gydag adolygiad ar y cyd ar ôl cyfnod o 18 mis.

Gwefan: www.nhsconfed.org/regions-and-eu/welsh-nhs-Confederation

Website: www.nhsconfed.org/regions-and-eu/welsh-nhs-confederation

Twitter: @welshconfed

logo-welsh-confed

 

Chwilio