Cydlynwyr y Celfyddydau ac Iechyd

Rhestr Gyswllt

Drwy ei Raglen Adeiladu Gallu, mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn cydariannu swyddi Cydlynwyr Celfyddydau ac Iechyd ym mhob Bwrdd Iechyd. Mae’r Cydlynwyr yn nodi blaenoriaethau iechyd presennol ac yn edrych ar sut y gall arloesiadau creadigol helpu i gynnig datrysiadau i gefnogi gwell canlyniadau iechyd a llesiant i gleifion a staff. Maen nhw’n helpu i feithrin cysylltiadau cryfach rhwng sector y celfyddydau a’r GIG yng Nghymru.

Bwrdd Iechyd

Cysylltiadau’r Celfddydau ac Iechyd

Cyfarwyddiaeth

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Sarah Goodey
Rheolwr Datblygu’r Celfyddadau, BIPAB/
Y Celfyddydau mewn Iechyd yny Ngwent:
Ebostio Sarah

Claire Turner
Swyddog Prosiect Celfyddydau mewn Iechyd, ABUHB
Ebostio Claire

Cynllunio/GARTH
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Teri Howson-Griffiths
Arweinydd Strategol, y Celfyddadau mewn Iechyd
Ebostio Teri

Andrea Davies
Cydlynydd Prosiectau Rhaglen Iechyd, Lles a’r Celfyddadau
Ebostio Andrea

Iechyd y Cyhoedd
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Simone Joslyn
Pennaeth Elusen y Celfyddadau ac Iechyd
Ebostio Simone

Melanie Wotton
Rheolwr Prosiect y Celfyddadau ac Iechyd
Ebostio Melanie

Alex Staples
Rheolwr Prosiect Celfyddadau mewn Iechyd
Ebostio Alex

Bex Betton
Swyddog Cymorth Codi Arian u Celfyddydau
Ebostio Bex

Magda Lackowska
Cydlynydd Galeri
Ebostio Magda

Gwasanaethau Corfforaethol

 


Tim y Celfyddadau ac Elusen Iechyd


Tim y Celfyddadau ac Elusen Iechyd


Tim y Celfyddadau ac Elusen IechydGaleri Hearth

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Esyllt George
Cydlynydd y Celfyddadau ac Iechyd
Ebostio Esyllt

Strategaeth a Thrawsnewid
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Kathryn Lambert
Cydlynydd y Celfyddadau ac Iechyd
Ebostio Kathryn

Gabrielle Walters
Gweinyddwr y Celfyddydau ac Iechyd
Ebostio Gabrielle

Profiad y Claf
Bwrdd Iechyd Dysgu Powys

Lucy Bevan
Cydlynydd y Celfyddadau ac Iechyd
Email Lucy

Susan Hughes
Rheolwr Partneriaeth
Ebostio Susan

Iechyd Meddwl

 


Iechyd Meddwl

Bwrdd Iechyd Bae Abertawe 

Johan Skre
Cydlynydd Celfyddydau mewn Iechyd/ Rheolwr Celfyddydau ar Bresgripsiwn
Ebostio Johan

Iori Haugen
Hwylusydd Cerddoriaeth mewn Iechyd
Ebostio Iori

Fiona Edwards
Celfyddydau a Threftadaeth
(Cysyllwtch Johan Skre)

Tîm Ansawdd, Diogelwch a Gwella - Nyrsio Corfforaethol

Felindre

Sally Thelwell
Cydlynydd y Celfyddydau
Ebostio Sally

Ystadau Felindre

Chwilio