Cydlynwyr y Celfyddydau ac Iechyd

Rhestr Gyswllt

Drwy ei Raglen Adeiladu Gallu, mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn cydariannu swyddi Cydlynwyr Celfyddydau ac Iechyd ym mhob Bwrdd Iechyd. Mae’r Cydlynwyr yn nodi blaenoriaethau iechyd presennol ac yn edrych ar sut y gall arloesiadau creadigol helpu i gynnig datrysiadau i gefnogi gwell canlyniadau iechyd a llesiant i gleifion a staff. Maen nhw’n helpu i feithrin cysylltiadau cryfach rhwng sector y celfyddydau a’r GIG yng Nghymru.

Bwrdd Iechyd

Cysylltiadau’r Celfddydau ac Iechyd

Cyfarwyddiaeth

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Sarah Goodey
Rheolwr Datblygu’r Celfyddadau, BIPAB/
Y Celfyddydau mewn Iechyd yny Ngwent:
Ebostio Sarah
Cynllunio/GARTH
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Teri Howson-Griffiths
Arweinydd Strategol, y Celfyddadau mewn Iechyd
Ebostio Teri

Andrea Davies
Cydlynydd Prosiectau Rhaglen Iechyd, Lles a’r Celfyddadau
Ebostio Andrea

Iechyd y Cyhoedd
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Simone Joslyn
Pennaeth Elusen y Celfyddadau ac Iechyd
Ebostio Simone

Melanie Wotton
Rheolwr Prosiect y Celfyddadau ac Iechyd
Ebostio Melanie

Alex Staples
Rheolwr Prosiect Celfyddadau mewn Iechyd
Ebostio Alex

Gwasanaethau Corfforaethol

 


Tim y Celfyddadau ac Elusen Iechyd

 


Tim y Celfyddadau ac Elusen Iechyd

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Esyllt George
Cydlynydd y Celfyddadau ac Iechyd
Ebostio Esyllt

Cynllunio a Pherfformio
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Kathryn Lambert
Cydlynydd y Celfyddadau ac Iechyd
Ebostio Kathryn

Dr Catherine Jenkins
Cydlynydd y Celfyddadau ac Iechyd
Ebostio Catherine

Profiad y Claf
Bwrdd Iechyd Dysgu Powys

Lucy Bevan
Cydlynydd y Celfyddadau ac Iechyd
Email Lucy

Susan Hughes
Rheolwr Partneriaeth
Ebostio Susan

Iechyd Meddwl

 


Iechyd Meddwl

Bwrdd Iechyd Bae Abertawe 

Iori Haugen
Hwylusydd Cerddoriaeth mewn Iechyd
Ebostio Iori

Johan Skre
Rheolwr y Celfyddydau ar Ragnodiad
Ebostio Johan

Gofal Sylfaenol a Gwasanaethau Cymunedol

 

Therapiau Corfforaethol a Gwyddorau Iechyd

Dewislen
Chwilio