About the Wales Arts Health & Well-being Network

Rhwydwaith Iechyd a Llesiant Celfyddydau Cymru (WAHWN)

Corff aelodaeth sy’n ehangu’n gyflym yw Rhwydwaith Iechyd a Llesiant Celfyddydau Cymru, sy’n cynnwys gweithwyr proffesiynol yn y celfyddydau ac iechyd yng Nghymru.

Darllen Mwy

Become a WAHWN member

Dod yn aelod o WAHWN

Byddai dod yn aelod o WAHWN yn eich helpu i glywed y diweddaraf am newyddion, cyfleoedd, ymchwil, cyllido, digwyddiadau a datblygiadau yn y sector.

Darllen Mwy

WAHWN Knowledge Bank

Banc Gwybodaeth WAHWN

Mae ein banc Gwybodaeth yn llawn astudiaethau achos, ymchwil, adroddiadau gwerthuso, erthyglau, papurau gwyn a blogiau sy’n cynrychioli dyfnder ac ehangder ymarfer yn y Celfyddydau ac Iechyd yng Nghymru a thu hwnt.

Darllen Mwy

Arts In Health

Celfyddydau mewn Iechyd

Arts health and well-being includes any art project, intervention or commission where the intention is to improve health and well-being.

Darllen Mwy

Cross-party group on Arts & Health

Grŵp Trawsbleidiol ar y Celfyddydau ac Iechyd

Nod y Grŵp trawsbleidiol ar y Celfyddydau ac Iechyd yw codi ymwybyddiaeth am y celfyddydau ac iechyd ymhlith Aelodau Cynulliad.

Darllen Mwy

Arts Council of Wales Mapping Study

Astudiaeth Mapio Cyngor Celfyddydau Cymru

Mae ‘Celfyddydau ac Iechyd yng Nghymru – Astudiaeth Mapio o Weithgaredd Cyfredol’ CCC yn mapio gweithgaredd yng Nghymru gan egluro eu bwriad i sefydlu cysylltiadau dyfnach rhwng y celfyddydau a gwasanaethau gofal iechyd.

Darllen Mwy

Welsh NHS Confederation

Conffederasiwn GIG Cymru

Ym mis Medi 2017, llofnododd Cyngor Celfyddydau Cymru a Chonffederasiwn GIG Cymru Femorandwm o Gyd-ddealltwriaeth am dair blynedd.

Darllen Mwy

Adnoddau WAHWN Diweddaraf | Gweler yr Archif

Supervision and Self Care for Artists video

WAHWN and Re-Live

Re-Live founders discuss the importance of supervision and self-care for Arts In Health practitioners.

Author: Karin Diamond and Alison O'Connor

All Wales Trauma-Informed Organisation Training

Training by Barnardo's Cymru funded by Welsh Government, aligned to the Welsh Trauma Framework to support a coherent, consistent approach to developing & implementing trauma-informed practice.

Author: Barnardo's Cymru

New research UCL linking arts to longer healthier lives

A new report summarising UCL Social Biobehavioural Research Groups work using cohort study data to explore the impact of the arts on population health

Author: UCL

Croeso i WAHWN: Rhwydwaith Iechyd a Llesiant Celfyddydau Cymru

Corff aelodaeth sy’n ehangu’n gyflym yw Rhwydwaith Iechyd a Llesiant Celfyddydau Cymru, sy’n cynnwys gweithwyr proffesiynol yn y celfyddydau ac iechyd yng Nghymru. Mae’n rhwydwaith agored am ddim i unrhyw un sy’n gweithio yn y celfyddydau, iechyd a llesiant, neu sydd â diddordeb yn y maes. Ymhlith yr aelodau ceir artistiaid, cyrff celfyddydol, gweithwyr iechyd proffesiynol, academyddion, cyrff gwirfoddol, cyllidwyr, cyrff cyhoeddus ac awdurdodau lleol gan gynrychioli’r ystod lawn o ffurfiau ac ymarfer celfyddydol mewn lleoliadau iechyd, celfyddydau a chymunedol.

Darllen Mwy

Am ddechrau arni?

Rydym ni wedi crynhoi rhai adnoddau penodol i bob un o’n mathau o ddefnyddiwr. Cliciwch y botymau isod i weld yr adnoddau fydd yn eich helpu i baratoi ar gyfer gweithio, comisiynu neu gefnogi’r celfyddydau mewn iechyd:

Dod yn aelod o WAHWN

Ydych chi’n ymroddedig i gydweithio i gryfhau ac eiriol ar ran y celfyddydau fel rhan o lesiant ac iechyd? Yna mae WAHWN yn addas i chi.

Rhwydwaith strategol i’r celfyddydau, iechyd a llesiant yng Nghymru yw WAHWN – man cyfarfod cyffredin ar gyfer cyfnewid gwybodaeth a chyd-hyrwyddo gweithgareddau. Mae ein gwaith ar hyn o bryd yn cynnwys datblygu hyfforddiant a darpariaeth datblygu, datblygu adnoddau, ymchwil, digwyddiadau ac eiriolaeth.

Bydd aelodau o WAHWN yn gallu:

  • Rhannu eu gwybodaeth gydag eraill yn y Rhwydwaith

  • Postio cyfleoedd, digwyddiadau, newyddion a blogiau

  • Cysylltu â’i gilydd i rannu gwybodaeth a datblygu gwaith ar y cyd

  • Cyflwyno astudiaethau achos, ymchwil, papurau, adroddiadau gwerthuso a phrosiect

Gweld ein rhestr o aeloadu | Ymuno â WAHWN ar-lein

Become a Member

“As soon as I joined, the Network gave me a point of connection with other people like me, I can’t tell you how valuable that is. It’s common to be the only one of your kind in a healthcare institution, it can be very isolating. In WAHWN, not only do I have a solid group of colleagues that I can share ideas with and ask advice from, I also find myself doing exciting new work with other members as we discover shared needs and interests within the field of Arts And Health.”

Heather Parnell, Bwrdd Iechyd Cwm Taf

"Mae’r Rhwydwaith yn ein helpu ni i wybod pa weithgaredd sydd ar waith ar draws Cymru, rhannu gyda chydweithwyr a datblygu partneriaethau newydd sy’n hanfodol yn yr oes sydd ohoni. Mae symudiad cynyddol cyffrous yn y celfyddydau ac iechyd yn y DU ac yn enwedig yng Nghymru, ac rwy’n credu bod y rhwydwaith hwn yn hanfodol ar gyfer cadw hynny i fynd a pharhau i ehangu ein cyrhaeddiad a’n darpariaeth er budd cynifer o gymunedau ar draws ein gwlad "

Claire Cressey, Cyfarwyddwr, Live Music Now Cymru

"Llongyfarchiadau enfawr ar lwyddo i gynnal diwrnod mor fywiog a threfnus (Symposiwm ac Arddangosfa Celf Iechyd yng Nghymru WAHWN). Nifer dda yn bresennol ac ymdeimlad gwych o undod a chydlyniad yn yr ystafell. Da iawn!"   

Sally Lewis, Cyngor Celfyddydau Cymru

"Mae’r cyfarfodydd rhwydwaith yn ffordd hynod werthfawr i ymarferwyr fel fi glywed y diweddaraf am DPP yn y celfyddydau ac iechyd a chadw cysylltiad ag aelodau a’u gwaith yn enwedig gan ein bod yn byw mewn ardal gymharol anghysbell. Mae’n caniatáu i i ni hyrwyddo’r celfyddydau mewn iechyd yn yr ardaloedd hyn sydd angen cymorth"

Tanya Dower, Live Music Now Cymru

“Mae’r rhwydwaith wedi bod yn rhagorol ar gyfer cyfarfod â phobl eraill sy’n gweithio yn y celfyddydau ac iechyd. O ganlyniad i’r rhwydwaith rwyf i wedi sicrhau cysylltiadau cydweithio newydd ar gyfer rhannu hyfforddiant ar sail ymchwil. Rwy’n rhagweld cydweithio pellach o ran datblygu a gwerthuso ymchwil”

Dr Gill Windle, Uwch Ymchwilydd, Adran Ymchwil Gwasanaethau Dementia Prifysgol Bangor

Dewislen
Chwilio