Dechreuwch: Ymarferwyr Creadigol

Anelir y categori hwn at artistiaid sy’n cynrychioli pob ffurf gelfyddydol sy’n cyflwyno, neu a hoffai gael rhagor o wybodaeth am gyflwyno, prosiectau a chomisiynau â’r nod o wella iechyd a llesiant drwy ymgysylltu a chyd-gynhyrchu gyda gweithwyr iechyd proffesiynol.

Mae’r canlynol ymhlith yr adrannau ar y wefan a allai fod o ddiddordeb penodol i chi:

  • Y Banc Gwybodaeth – amrywiaeth eang o adnoddau, gan gynnwys adroddiadau gwerthuso, pecynnau cymorth ac astudiaethau achos yn rhannu ymarfer gorau yn y maes hwn
  • Adran Aelodau – yn nodi’r hyn mae ymarferwyr creadigol eraill yng Nghymru’n ei wneud
  • Cyfleoedd – gallwch glywed am y cyfleoedd diweddaraf yn y sector, gan gynnwys comisiynau, galwadau prosiect, hyfforddiant a digwyddiadau rhwydweithio
  • Blog – yma gallwch ddarllen y blogiau diweddaraf a rhannu eich blog eich hun
Chwilio