Dechreuwch: Cynrychiolwyr Awdurdod Lleol a Gwasanaethau Cyhoeddus

Anelir y categori hwn at gydweithwyr mewn awdurdodau lleol neu gyrff gwasanaeth cyhoeddus eraill. Rhaid i holl gyrff cyhoeddus Cymru gyflwyno canlyniadau llesiant yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).

Mae’r canlynol ymhlith adrannau ar y wefan a allai fod o ddiddordeb i chi:

  • Y Banc Gwybodaeth - dyma’r adran lle cewch chi amrywiaeth eang o adnoddau, gan gynnwys adroddiadau prosiect, ymchwil, gwerthuso ac astudiaethau achos yn amlygu ymarfer gorau yn y maes hwn. Os oes gennych adnodd i’w rannu gallwch ei uwchlwytho yma.
  • Adran Aelodau – yma gallwch chwilio am ymarferwyr creadigol sydd â phrofiad o gyflwyno prosiectau â’r nod o wella iechyd a llesiant. Hefyd gallwch chwilio am weithwyr iechyd proffesiynol sydd wedi comisiynu prosiectau a rhaglenni celfyddydol
  • Cyfleoedd – yma gallwch bostio cyfleoedd gan gynnwys tendrau a chyfleoedd i artistiaid neu gyrff celfyddydol
Chwilio