Training Events

WAHWN September Network Meeting 2023 | Cyfarfod Rhwydwaith mis Medi 2023

Date:

21-09-2023

Location:

Online

Cost:

£0.00

Summary:

Join us for our September Network Meeting.

Content:

This month we are delighted to launch How Ya Doing? Sut Mae’n Mynd? #2.

Thanks to funding from the Baring Foundation, we are offering a 2-year programme to develop and support artist wellbeing across Wales.

We will be joined by guest speakers who are part of the team who will deliver and evaluate the programme.

Book your place here

-


Y mis hwn rydym ni’n falch i lansio Sut Mae’n Mynd? #2.


Diolch i gyllid gan Sefydliad Baring, rydym ni’n trefnu rhaglen 2 flynedd i ddatblygu a chefnogi llesiant artistiaid ledled Cymru.


Bydd siaradwyr gwadd yn ymuno â ni sy’n rhan o’r tîm a fydd yn cyflwyno ac yn gwerthuso’r rhaglen.
 

Darllenwch ragor yma

Search