Training Events

WAHWN Marketplace | Gwynedd | Marchnadoedd WAHWN - Gwynedd

Date:

18-06-2024

Location:

Pontio, Bangor

Cost:

Free | Am Ddim

Summary:

Join WAHWN to connect with colleagues and improve referrals, creative prescribing and collaborations across arts and health around Gwynedd.

Tickets here | Tocynnau yma

Content:

Tue 18 June

10am - 11.30am

Pontio, Bangor

 

Our Arts & Health Marketplaces are regional networking events for colleagues in the arts, health and the third sector who want to improve connections and referral pathways into creative projects.

Meet colleagues from across Gwynedd who are interested in arts, health and wellbeing. We will have a few short presentations from colleagues working in the sector before breaking out into small groups for networking.

 

Tickets here


--


Mawrth 18 Mehefin

10yb - 11.30yb

Pontio, Bangor


Mae ein Marchnadoedd Celfyddydau ac Iechyd yn ddigwyddiadau rhwydweithio rhanbarthol i gydweithwyr yn y celfyddydau, iechyd a’r trydydd sector sy’n dymuno gwella cysylltiadau a llwybrau atgyfeirio i mewn i brosiectau creadigol.

Dewch i gwrdd â chydweithwyr o bob rhan o’r Sir Ddinbych sydd â diddordeb yn y celfyddydau, iechyd a llesiant. Byddwn yn cael rhai cyflwyniadau byr gan gydweithwyr cyn rhannu’n grwpiau bach ar gyfer rhwydweithio.

 

Tocynnau yma

Search