Training Events

WAHWN Marketplace - Denbighshire | Marchnadoedd WAHWN | Sir Ddinbych

Date:

04-06-2024

Location:

Ruthin Craft Centre | Canolog Chrefft Ruthin

Cost:

Free | Am Ddim

Summary:

Join WAHWN to connect with colleagues and improve referrals, creative prescribing and collaborations across arts and health in your area.

Tickets here | Tocynnau yma

Content:

Tues 04 June,

10am - 11.30am

Ruthin Craft Centre


Our Arts & Health Marketplaces are regional networking events for colleagues in the arts, health and the third sector who want to improve connections and referral pathways into creative projects.

Meet colleagues from across Denbighshire who are interested in arts, health and wellbeing. We will have a few short presentations from colleagues working in the sector before breaking out into small groups for networking.

 

Tickets here


--


Dydd Mawrth 04 Mis Mehefin 2024

10yb - 11.30yb

Canolog Grefftau Ruthin


Mae ein Marchnadoedd Celfyddydau ac Iechyd yn ddigwyddiadau rhwydweithio rhanbarthol i gydweithwyr yn y celfyddydau, iechyd a’r trydydd sector sy’n dymuno gwella cysylltiadau a llwybrau atgyfeirio i mewn i brosiectau creadigol.

Dewch i gwrdd â chydweithwyr o bob rhan o’r Sir Ddinbych sydd â diddordeb yn y celfyddydau, iechyd a llesiant. Byddwn yn cael rhai cyflwyniadau byr gan gydweithwyr cyn rhannu’n grwpiau bach ar gyfer rhwydweithio.

 

Tocynnau yma

Search