Training Events

WAHWN Marketplace - Bridgend | Marchnadoedd WAHWN - Pen-y-Bont

Date:

29-02-2024

Location:

Carnegie House, Bridgend, CF31 1EF

Cost:

Free

Summary:

Our Arts & Health Marketplaces are regional networking events for colleagues in the arts, health and the third sector who want to improve connections and referral pathways into creative projects.

Tickets here

Mae ein Marchnadoedd Celfyddydau ac Iechyd yn ddigwyddiadau rhwydweithio rhanbarthol i gydweithwyr yn y celfyddydau, iechyd a’r trydydd sector sy’n dymuno gwella cysylltiadau a llwybrau atgyfeirio i mewn i brosiectau creadigol.

Tocynnau yma

Content:

Thurs 29 February 2024

10am – 11.30am

Carnegie House, Bridgend

Our Arts & Health Marketplaces are regional networking events for colleagues in the arts, health and the third sector who want to improve connections and referral pathways into creative projects.

Meet colleagues from across the county who are interested in arts health and wellbeing. We will have a short presentation from the Arts & Health team at Cwm Taf Morgannwg Health Board who have been working with BAVO, Awen and Tanio to create a model for Creative Prescribing in the county.

Tickets here

 

--

 

Dydd Iau 29 Chwefror 2024

10am – 11.30am

Tŷ Carnegie, Pen-y-bont

Mae ein Marchnadoedd Celfyddydau ac Iechyd yn ddigwyddiadau rhwydweithio rhanbarthol i gydweithwyr yn y celfyddydau, iechyd a’r trydydd sector sy’n dymuno gwella cysylltiadau a llwybrau atgyfeirio i mewn i brosiectau creadigol.

Cewch gyfarfod â chydweithwyr o bob rhan o’r sir sydd â diddordeb yn y celfyddydau, iechyd a llesiant. Bydd gennym gyflwyniad byr gan y tîm Iechyd a’r Celfyddydau ym Mwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg sydd wedi bod yn gweithio gyda BAVOAwen a Tanio i greu model ar gyfer Rhagnodi Creadigol yn y sir.

Tocynnau Yma

Search