Training Events

WAHWN June Network Meeting

Date:

13-06-2024

Location:

Online | Ar Lein

Cost:

Free | Am Ddim

Summary:

This month we have our first sharing of how Creative Prescribing projects are being evaluated in Wales.

Tickets here | Tocynnau Yma

Content:

June’s network meeting will focus on different approaches to evaluating Arts & Health projects. With increasing expectation from funders for rigorous and robust evaluations, there are a number of approaches we can adopt when we want to evaluate our creative projects.


We will hear from 2 projects / speakers that have used different approaches to evaluation:

  • Kathryn Lambert, Arts & Health Coordinator, Hywel Dda University Health Board will share the key learnings and findings from Hywel Dda’s Creative Prescribing Discovery Programme, a partnership project, funded by Arts Council Wales designed to establish a fertile environment for the growth of arts on prescription throughout Hywel Dda University Health Board (HDUHB).
  • Professor Wendy Keay-Bright, Independent Evaluator, Cwm Taf Morgannwg University Health Board will share the evaluation outcomes of the Arts & Minds project (Year 2) in Cwm Taf Morgannwg University Health Board. The project was focused on establishing strong partnerships with community providers to support people as they moved on from mental health services within the health board. Wendy will discuss her more humanistic approach to evaluation, which places the people (the artists, staff and participants) at the centre.

Tickets here


-

Bydd cyfarfod rhwydwaith mis Mehefin yn canolbwyntio ar ddulliau gwahanol o werthuso prosiectau Celfyddydau ac Iechyd. Gyda chyllidwyr yn gynyddol yn disgwyl gwerthuso trylwyr a chadarn, mae nifer o ddulliau y gallwn ni eu dewis pan fyddwn ni am werthuso ein prosiectau creadigol.


Byddwn yn clywed tan ddau brosiect / siaradwr sydd wedi defnyddio dulliau gwerthuso gwahanol:

  • Bydd Kathryn Lambert, Cydlynydd Celfyddydau ac Iechyd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn rhannu gwersi a chanfyddiadau allweddol Rhaglen Darganfod Rhagnodi Creadigol Hywel Dda, prosiect partneriaeth a gyllidwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru â’r nod o sefydlu amgylchedd ffrwythlon ar gyfer twf y celfyddydau ar bresgripsiwn drwyddi draw ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (BIPHDd).
  • Bydd yr Athro Wendy Keay-Bright, Gwerthuswr Annibynnol, yn rhannu canlyniadau gwerthuso prosiect Arts & Minds (Blwyddyn 2) Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg. Roedd y prosiect yn canolbwyntio ar sefydlu partneriaethau cryf gyda darparwyr cymunedol i gefnogi pobl wrth iddynt symud ymlaen o’r gwasanaethau iechyd meddwl yn y bwrdd iechyd. Bydd Wendy’n trafod ei dull mwy dyneiddiol o werthuso, sy’n gosod y bobl (yr artistiaid, staff a chyfranogwyr) yn y canol.

Tocynnau Yma

Search