Training Events

WAHWN January Network Meeting | Cyfarfod Rhwydwaith Mis Ionawr

Date:

25-01-2024

Location:

Online | Ar Lein

Cost:

Free | Am Ddim

Summary:

January’s network meeting will be an opportunity to hear from colleagues who are undertaking arts, health and wellbeing work internationally.

Tickets here

-

Bydd cyfarfod rhwydwaith mis Ionawr hefyd yn gyfle i glywed gan gydweithwyr sy’n ymgymryd â gwaith yn y celfyddydau, iechyd a llesiant yn rhyngwladol.

Tocynnau Yma

Content:

As well as an opportunity to connect and share practice, January’s network meeting will be an opportunity to hear from colleagues who are undertaking arts, health and wellbeing work internationally.

We will be joined by 3 guests who will each share the work they have been doing in recent months:

Jenny Cashmore, artist, who visited Venice Biennale as part of her WAHWN Go & See Grant in November 2023.
Siri Wigdel and Cai Tomos, dance artists who have been working on a Dance & Health project in Norway.
Head4Arts have been working with Motte in Germany as part of the Cultural Bridge project.

Tickets here

 

-

 

Yn ogystal â chyfle i gysylltu a rhannu arferion, bydd cyfarfod rhwydwaith mis Ionawr hefyd yn gyfle i glywed gan gydweithwyr sy’n ymgymryd â gwaith yn y celfyddydau, iechyd a llesiant yn rhyngwladol.

Bydd tri gwestai’n ymuno â ni i rannu’r gwaith maen nhw wedi bod yn ei wneud dros y misoedd diwethaf:

Jenny Cashmore, artist, a ymwelodd â’r Biennale yn Fenis fel rhan o Grant Mynd i Weld WAHWN ym mis Tachwedd 2023.
Siri Wigdel a Cai Tomos, artistiaid dawns sydd wedi bod yn gweithio ar brosiect Dawns ac Iechyd yn Norwy.
Mae Celf ar y Blaen wedi bod yn gweithio gyda Motte yn yr Almaen fel rhan o’r prosiect Pont Ddiwylliannol.

Tocynnau Yma

Search