Training Events

WAHWN February Network Meeting | Cyfarfod Rhwywaith Mis Chwefror

Date:

22-02-2024

Location:

Online | Ar Lein

Cost:

Free

Summary:

As well as an opportunity to connect and share practice, February’s network meeting will focus on race and inequalities in Arts and Health.

Tickets here

Yn ogystal â chynnig cyfle i gysylltu a rhannu arfer, bydd cyfarfod rhwydwaith mis Chwefror yn canolbwyntio ar hil ac anghydraddoldeb yn y Celfyddydau ac Iechyd.

Tocynnau yma

Content:

As well as an opportunity to connect and share practice, February’s network meeting will focus on race and inequalities in Arts and Health.

We will hear from Sam Rodger, Assistant Director, Policy and Strategy, NHS Race and Health Observatory about Mental Health Inequalities, along with some Wales-based artists and projects that are working to address these inequalities.

Mae Hijinx, Disability Arts Cymru ac Anabledd Dysgu Cymru yn gweithio gyda’i gilydd i ddynodi’r problemau a wynebir gan bobl ag anabledd dysgu a rhai niwrowahanol sydd o gymunedau sy’n dioddef hiliaeth, wrth gysylltu neu gymryd rhan yn y celfyddydau. Gyda chefnogaeth Cronfa Diwylliant, Treftadaeth a Chwaraeon Cymru Wrth-hiliaeth Llywodraeth Cymru.

Diversifying the sector, including ethnic diversity is a key priority for WAHWN in the coming years, and we can update you on the steps we are taking to grow the workforce in Arts and Health.

Tickets here


-

Yn ogystal â chynnig cyfle i gysylltu a rhannu arfer, bydd cyfarfod rhwydwaith mis Chwefror yn canolbwyntio ar hil ac anghydraddoldeb yn y Celfyddydau ac Iechyd.

Byddwn yn clywed gan Sam Rodger, Cyfarwyddwr Cynorthwyol dros Bolisi a Strategaeth, Arsyllfa Hil ac Iechyd y GIG ynghylch Anghydraddoldebau Iechyd Meddwl, ynghyd ag artistiaid a phrosiectau yng Nghymru sy’n gweithio i unioni’r anghydraddoldebau hyn.

'* Sarah Asante Gregory, Hijinx Theatre eu cyflywno NAWA – Neurodiversity and Anti-Racism in Welsh Art – Mae Hijinx, Disability Arts Cymru ac Anabledd Dysgu Cymru yn gweithio gyda’i gilydd i ddynodi’r problemau a wynebir gan bobl ag anabledd dysgu a rhai niwrowahanol sydd o gymunedau sy’n dioddef hiliaeth, wrth gysylltu neu gymryd rhan yn y celfyddydau. Gyda chefnogaeth Cronfa Diwylliant, Treftadaeth a Chwaraeon Cymru Wrth-hiliaeth Llywodraeth Cymru.*'

Mae creu amrywiaeth yn y sector, gan gynnwys amrywiaeth ethnig, yn flaenoriaeth allweddol i WAHWN dros y blynyddoedd nesaf, a gallwn eich diweddaru ar y camau rydym ni’n eu cymryd i gynyddu’r gweithlu yn y Celfyddydau ac Iechyd.

Tocynnau yma

Search