Training Events

Nurture Network | Rhydwaith Annog: Skillshare and Wellbeing

Date:

20-11-2023

Location:

The Twyn Community Centre, Caerphilly, Wales, CF83 1JL

Cost:

Free

Summary:

Be a part of the conversation on how the sector can help you support each other!

Funded by Arts Council of Wales, Sharing Together.

-

Dewch i fod yn rhan o'r sgwrs ynghylch sut y gall y sector eich helpu i gefnogi'ch gilydd!

Ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Cydrannu.

Content:

Nurture Network: Skill Share and wellbeing support for participatory arts freelancers

Be a part of the conversation on how the sector can help you support each other! Funded by Arts Council of Wales, Sharing Together.

Monday 20th November , 10am - 4pm. 

The Twyn Community Centre, Caerphilly, CF83 1JL

‘Nurture Network’ is a day-long skill share and wellbeing event for freelance artists working in participatory arts in Gwent. You will enhance practical skills through demonstrations, make connections with other freelancers, and gain insight into current wellbeing provision as well as have your input into ongoing shared teaching resources for the sector. This event has been specially curated for arts and health / participatory arts / community arts freelancers in Gwent.

This event is free. All demonstrations are participatory. Refreshments and lunch will be provided. Resources will be shared following the event.

Programme coming soon! 

Book your tickets via Eventbrite

 

 


Rhwydwaith Annog: Digwyddiad rhannu sgiliau a chymorth llesiant i weithwyr llawrydd yn y celfyddydau cyfranogol

Dewch i fod yn rhan o'r sgwrs ynghylch sut y gall y sector eich helpu i gefnogi'ch gilydd! Ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Cydrannu.


Dydd Llun 20 Tachwedd , 10am - 4pm


Canolfan Gymunedol y Twyn, Caerffili CF83 1JL


Ymunwch â ni yn y 'Rhwydwaith Annog' - digwyddiad undydd llesiant a rhannu sgiliau ar gyfer artistiaid llawrydd sy'n gweithio yn y celfyddydau cyfranogol yng Ngwent. Byddwch yn cyfoethogi eich sgiliau ymarferol drwy arddangosiadau, yn creu cysylltiadau gyda gweithwyr llawrydd eraill ac yn dod i ddeall pa ddarpariaeth lesiant sydd ar gael ar hyn o bryd. Bydd cyfle hefyd i fynegi eich barn ar adnoddau addysgu cyffredin ar gyfer y sector. Mae'r digwyddiad hwn wedi cael ei drefnu'n benodol ar gyfer gweithwyr llawrydd celfyddydau ac iechyd / celfyddydau cyfranogol / celfyddydau cymunedol yng Ngwent.

Mae'r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim. Mae pob un o'r arddangosiadau'n gyfranogol. Darperir lluniaeth a chinio. Bydd adnodau'n cael eu rhannu ar ôl y digwyddiad.

Tocynnau ar Eventbrite

 

Search