Training Events

Marketplace Powys - WAHWN | Y Farchnad Powys - WAHWN

Date:

21-11-2023

Location:

Celf o Gwmpas, Llandrindod Wells

Cost:

£0.00

Summary:

Join WAHWN and colleagues from arts, health and the third sector to connect and network in your local area to improve referrals, creative prescribing and collaborations across arts and health in the Powys region.

-

Ymunwch â WAHWN a chydweithwyr o’r celfyddydau, iechyd a’r trydydd sector i gysylltu a rhyngweithio yn eich ardal leol i wella atgyfeiriadau, rhagnodi creadigol a chydweithio ar draws y celfyddydau ac iechyd yn rhanbarth Powys.

Content:

Join WAHWN and colleagues from arts, health and the third sector to connect and network in your local area to improve referrals, creative prescribing and collaborations across arts and health in the Powys region.

Tuesday 21st November, 1.30pm - 3.00pm

Celf o Gwmpas, Centre CELF, Tremont Road, Llandrindod Wells LD1 5EB


Tickets here: https://www.eventbrite.co.uk/e/marketplace-powys-wahwn-tickets-717940849407?aff=oddtdtcreator 


--


Ymunwch â WAHWN a chydweithwyr o’r celfyddydau, iechyd a’r trydydd sector i gysylltu a rhyngweithio yn eich ardal leol i wella atgyfeiriadau, rhagnodi creadigol a chydweithio ar draws y celfyddydau ac iechyd yn rhanbarth Powys.

Dydd Mercher 21 Tachwedd, 1.30pm - 3.00pm

Celf o Gwmpas, Centre CELF, Tremont Road, Llandrindod Wells LD1 5EB


Tocynnau yma: https://www.eventbrite.co.uk/e/marketplace-powys-wahwn-tickets-717940849407?aff=oddtdtcreator 

Search