Training Events

Marketplace Cardiff - WAHWN | Y Farchnad Caerdydd - WAHWN

Date:

17-10-2023

Location:

Grange Pavillion, Cardiff

Cost:

£0.00

Summary:

Join WAHWN and colleagues from arts, health and the third sector to connect and network in your local area to improve referrals, creative prescribing and collaborations across arts and health in the Cardiff region.

-

Ymunwch â WAHWN a chydweithwyr o’r celfyddydau, iechyd a’r trydydd sector i gysylltu a rhyngweithio yn eich ardal leol i wella atgyfeiriadau, rhagnodi creadigol a chydweithio ar draws y celfyddydau ac iechyd yn rhanbarth Caerdydd.

Content:

Join WAHWN and colleagues from arts, health and the third sector to connect and network in your local area to improve referrals, creative prescribing and collaborations across arts and health in the Cardiff region.

Tuesday 17th October, 10am - 11.30am

Grange Pavillion, Grange Gardens, Cardiff CF11 7LJ


Tickets here: https://www.eventbrite.co.uk/.../marketplace-cardiff...


--


Ymunwch â WAHWN a chydweithwyr o’r celfyddydau, iechyd a’r trydydd sector i gysylltu a rhyngweithio yn eich ardal leol i wella atgyfeiriadau, rhagnodi creadigol a chydweithio ar draws y celfyddydau ac iechyd yn rhanbarth Caerdydd.

Dydd Mercher 17 Hydref, 10am - 11.30am

Pafiliwn Grange, Grange Gardens, Caerdydd CF11 7LJ


Tocynnau yma: https://www.eventbrite.co.uk/.../marketplace-cardiff.

Search