Training Events

Free Zoom Training for Freelancers with Digital Communities Wales

Date:

11-09-2023

Location:

Online via Zoom

Cost:

£0.00

Summary:

Join us on Monday 11th September from 10.30am-12pm for a Zoom Training Session hosted by Digital Communities Wales and Cwmpas.

-

Ymunwch â ni ddydd Llun 11 Medi rhwng 10.30am a 12pm am Sesiwn Hyfforddi Zoom gyda Cymunedau Digidol Cymru a Cwmpas.

Content:

Built on Digital Communities Wales expertise in using Zoom for training and meetings, this training session will offer information on setting up a meeting; adjusting your Zoom account settings; meeting room features; breakout rooms; polling; reporting and much more.

To register, please visit Eventbrite.

Spaces are limited and are on a first-come first-serve basis.

-

Bydd y sesiwn hyfforddi, sy’n manteisio ar arbenigedd Cymunedau Digidol Cymru ar defnyddio Zoom ar gyfer hyfforddiant a chyfarfodydd, yn cynnig gwybodaeth ar sefydlu cyfarfod; addasu gosodiadau eich cyfrif Zoom; nodweddion yr ystafell gyfarfod; ystafelloedd trafod; polau; adrodd a llawer mwy.

I gofrestru ewch i Eventbrite.

Mae’r niferoedd yn gyfyngedig ac ar sail y cyntaf i’r felin.

Search