Training Events

Creative Health Marketplace - Newport | Marchnadoedd WAHWN - Casnewydd

Date:

17-04-2024

Location:

The Place, Newport, NP20 4AL

Cost:

Free

Summary:

Join WAHWN to connect with colleagues and improve referrals, creative prescribing and collaborations across arts and health around Newport.

Tickets here

Content:

Weds 17 April 2024

1.30pm - 3pm

The Place, Newport


Our Arts & Health Marketplaces are regional networking events for colleagues in the arts, health and the third sector who want to improve connections and referral pathways into creative projects.

Meet colleagues from across the county who are interested in arts, health and wellbeing. We will have a few short presentations from colleagues working in the sector before breaking out into small groups for networking.

Tickets here


--


Dydd Mercher 17 Mis Ebrill 2024

1.30yp - 3yp

Y Lle, Casnewydd


Mae ein Marchnadoedd Celfyddydau ac Iechyd yn ddigwyddiadau rhwydweithio rhanbarthol i gydweithwyr yn y celfyddydau, iechyd a’r trydydd sector sy’n dymuno gwella cysylltiadau a llwybrau atgyfeirio i mewn i brosiectau creadigol.

Dewch i gwrdd â chydweithwyr o bob rhan o’r wlad sydd â diddordeb yn y celfyddydau, iechyd a llesiant. Byddwn yn cael rhai cyflwyniadau byr gan gydweithwyr cyn rhannu’n grwpiau bach ar gyfer rhwydweithio.

Tocynnau yma

Search