Training Events

Creative Health Marketplace - Carmarthen | Marchnadoedd Iechyd Creadigol - Sir Gaerfyrrdin

Date:

19-03-2024

Location:

Nurture Centre, Carmarthen

Cost:

£0.00

Summary:

Join WAHWN to connect with colleagues and improve referrals, creative prescribing and collaborations across arts and health around Carms.

Tickets here / Tocynnau Yma

Content:

Tickets here

 

Tues 19 March 2024

12pm - 2pm

Nurture Centre, Carmarthen


Our Arts & Health Marketplaces are regional networking events for colleagues in the arts, health and the third sector who want to improve connections and referral pathways into creative projects.

Meet colleagues from across the county who are interested in arts, health and wellbeing. We will have a short presentation from Nurture Centre and Arts Care Gofal Celf before breaking out into small gorups for networking.

 


--

Tocynnau Yma


Dydd Mawrth 18 Mis Mawrth 2024

12yp – 2yp

Nurture Centre, Caerfyrddin

 


Mae ein Marchnadoedd Celfyddydau ac Iechyd yn ddigwyddiadau rhwydweithio rhanbarthol i gydweithwyr yn y celfyddydau, iechyd a’r trydydd sector sy’n dymuno gwella cysylltiadau a llwybrau atgyfeirio i mewn i brosiectau creadigol.

Cewch gyfarfod â chydweithwyr o bob rhan o’r sir sydd â diddordeb yn y celfyddydau, iechyd a llesiant. Bydd gennym gyflwyniad byr gan y tîm Iechyd a’r Celfyddydau ym Canolfan NurtureArts Care Gofal Celf... [x]

Search