Training Events

Creative Ageing Network Meeting | Cyfarfod Rhwydwaith Heneiddio Creadigol

Date:

14-09-2023

Location:

Online

Cost:

£0.00

Summary:

Join us from 10am til 11.30am for our quarterly network meeting to explore the range of creative ageing projects happening across Wales.

Content:

Join us for our quarterly network meeting to explore the range of creative ageing projects happening across Wales. In this event we will give an update of the international Creative Ageing Summit which took place virtually in June 2023, organised by Life Arts, USA.

We will also focus specifically on Older Artists, with several guest speakers sharing their practice.

The Creative Ageing Network is run in partnership with Kelly Barr, Age Cymru and chaired by Lisa Davies and Alicia Stark, Tanio.

This meeting is open to everyone who has an interest in creativity for older people. If you would like to be added to the list of members of this sub-network please email Tracy at: programmes@wahwn.cymru.

-

Ymunwch â ni yn ein cyfarfod rhwydwaith chwarterol i drafod yr amrywiaeth o brosiectau heneiddio creadigol sydd ar waith ledled Cymru. Yn y digwyddiad byddwn yn rhoi diweddariad ar yr Uwchgynhadledd Heneiddio

Creadigol Rhyngwladol a gynhaliwyd yn rhithwir ym mis Mehefin 2023, ac a drefnwyd gan Life Arts, UDA.

Byddwn hefyd yn canolbwyntio ar Artistiaid Hŷn, gyda nifer o siaradwyr gwadd yn rhannu eu hymarfer.

Caiff y Rhwydwaith Heneiddio Creadigol ei redeg mewn partneriaeth gyda Kelly Barr, Age Cymru ac fe’i cadeirir gan Lisa Davies ac Alicia Stark, Tanio.
Mae’r cyfarfod ar agor i bawb sydd â diddordeb mewn creadigrwydd i bobl hŷn.

Os hoffech gael eich gosod ar restr aelodau’r is-rwydwaith, ebostiwch Tracy programmes@wahwn.cymru.

Search