Opportunities & Events

Thank You Event for CAVS Volunteers

Location: National Botanic Gardens of Wales | Start Date: Sunday 16th June

Summary:

Find out more here

Mwy o gwybodaeth yma

Content:

Thank You Event for CAVS Volunteers on Friday 16th June at the National Botantic Gardens of Wales. 

The event forms part of the Growing Third Sector organisations Project, helping organisations with capacity building, governance, volunteer management and training, mentor support.

 

National Volunteers’ Week is a nationwide awareness campaign that takes place every 1-7 June in the UK and is a celebration of the contribution volunteers make to society.

It’s a chance for Carmarthenshire to celebrate and say thank you to our residents who give their time.

We encourage groups to organise an event, invite political figures, praise and reward their volunteers and share their stories across social media using #VolunteersWeek.

This is also a great time to showcase and encourage others to volunteer with you.

 

Find out more here

 

-

 

Mae Wythnos Genedlaethol Gwirfoddolwyr yn ymgyrch ymwybyddiaeth genedlaethol sy’n digwydd bob 1-7 Mehefin yn y DU ac mae’n ddathliad o’r cyfraniad y mae gwirfoddolwyr yn ei wneud i gymdeithas.

Mae’n gyfle i Sir Gaerfyrddin ddathlu a dweud diolch i’n trigolion sy’n rhoi o’u hamser.

Rydym yn annog grwpiau i drefnu digwyddiad, gwahodd ffigurau gwleidyddol, canmol a gwobrwyo eu gwirfoddolwyr a rhannu eu straeon ar draws y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #WythnosGwirfoddolwyr

Mae hwn hefyd yn amser gwych i arddangos ac annog eraill i wirfoddoli gyda chi.

 

Mwy o gwybodaeth yma

Search