Opportunities & Events

LIVE STREAM - WEAVE | GWEHYDDU Arts and Mental Health Conference

Location: Online | Ar Lein | Start Date: 4th October 2023

Summary:

Weave | Gwehyddu - Online | Ar Lein!

Content:

How can the arts and creativity support mental wellbeing in Wales?

Join artists, health practitioners, policymakers, and academics to explore the new frontier in health and wellbeing – the arts – at Wales’ first arts and health conference, ‘Weave’.

 

Tickets here!

 

10.30am - 10.35am: Welcome from Tracy Breathnach, WAHWN

10.35am - 10.55am: Arts and Mental Health in Wales and the UK with Lynne Neagle, Sally Lewis, David Culter and Peter Carr

10.55am - 11.00am: Dancing Well with Amy Dowden (film)

11.40am - 12.10pm: The need for a creative approach to tackle mental health inequalities, chaired by Emily van de Venter with Dr Habib Navqi, Lexi Ireland and Nerys Edmonds

1.30pm - 1.45pm: Performance from Oasis One World Choir

1.45pm - 2.15pm: Looking after the mental wellbeing of the health and creative workforce, chaired by Nesta Lloyd-Jones, Oliver John and Angie Oliver with Dr Thania Acaron, Aled Jones and Johan Skre

3.00pm - 3.30pm: Embedding the Arts into Regional and Local Partnerships, chaired by Nina Ruddle with Professor Alec Shepley, Helen Goddard and Dr Teri Howson-Griffiths

4.10pm - 4.40pm: Plenary with Derek Walker and Connor Allen

4.40pm - 5.00pm: Closing Comments with Nina Ruddle, Sally Lewis, Emily Van De Venter, Nesta Lloyd-Jones, Oliver John, Angie Oliver and Peter Carr

 

Weave is organised by the Wales Arts, Health and Wellbeing Network, with funding by the Arts Council of Wales and the Baring Foundation.

You can find the full programme here.

____

Sut gall y celfyddydau a chreadigrwydd gefnogi llesiant meddwl yng Nghymru?

Ymunwch ag artistiaid, ymarferwyr iechyd, llunwyr polisi ac academyddion i archwilio tir newydd mewn iechyd a llesiant – y celfyddydau – yng nghynhadledd celfyddydau ac iechyd gyntaf Cymru, ‘Gwehyddu’.

 

Tocynnau Yma!

 

10.30am - 10.35am: Croeso gan Tracy Breathnach, WAHWN

10.35am - 10.55am: Y celfyddydau ac iechyd meddwl yng Nghymru a’r DU gyda Lynne Neagle, Sally Lewis, David Culter a Peter Carr

10.55am - 11.00am: Dawnsio’n Dda - Cyfweliad gydag Amy Dowden

11.40am - 12.10pm: Yr angen am ymagwedd greadigol i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd meddwl , cadeirydd Emily van de Venter gyda Dr Habib Navqi, Lexi Ireland a Nerys Edmonds

1.30pm - 1.45pm: Perfformiad gan Gôr Un Byd Oasis

1.45pm - 2.15pm: Gofalu am lesiant meddwl y gweithlu iechyd a chreadigol, cadeirydd Nesta Lloyd-Jones, Oliver John a Angie Oliver gyda Dr Thania Acaron, Aled Jones and Johan Skre

3.00pm - 3.30pm: Ymgorffori’r Celfyddydau mewn Partneriaethau Rhanbarthol a Lleol , cadeirydd Nina Ruddle gyda Yr Athro Alec Shepley, Helen Goddard a Dr Teri Howson-Griffiths

4.10pm - 4.40pm: Sesiwn Lawn gyda Derek Walker a Connor Allen

4.40pm - 5.00pm: Sylwadau Cloi gyda Nina Ruddle, Sally Lewis, Emily Van De Venter, Nesta Lloyd-Jones, Oliver John, Angie Oliver a Peter Carr

 

Trefnir Gwehyddu gan Rwydwaith Celfyddydau, Iechyd a Llesiant Cymru, gyda chyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Sefydliad Baring.

Mae’r rhaglen lawn i’w gweld yma.

Search