Opportunities & Events

Has the Doctor Seen This

Location: Ruthin Craft Centre | Start Date: 6.3.24

Summary:

Adrodd straeon o wely ysbyty. Sut maecreff t yn gallu helpu datrys posau gofal.  Has the Doctor Seen This.pdf  

Telling tales from a hospital bed. How craft can help unravel the conundrums of care

 

Content:

Mae arddangosfa’r artist Nigel Hurlstone ‘Gwynt Traed y Meirw’ yn peri i rywun feddwl. Mae’n cynnig golwg unigryw ar bynciau sy’n ymwneud â gofal, salwch cronig a sut rydym ni’n ymdrin â nhw. Mae’n cynnwys straeon sy’n archwilio’r heriau o wneud penderfyniadau bywyd, perthnasoedd newidiol, anghyfartaledd grym a’r ynysu a ddaw o ofal. Er gwaethaf natur ddifrifol y pynciau dan sylw, adroddir pob stori drwy lens ysmaldod a’r canlyniad yw eu bod yn cynnig gwybodaetha hefyd adloniant.

Artist Nigel Hurlstone’s exhibition ‘The Wind From the Feet of the Dead’ is thought-provoking. It off ers a unique take on issues of care, chronic illness and how we deal with them. It features stories that explore the challenges of making life choices, changing relationships, power imbalances and the isolation of care. Despite the serious nature of the issues each story is told with a comedic lens, making them both informative and entertaining.

Search