Opportunities & Events

Cultural Cwtch Digital Content Call Out

Location: On line | Start Date: 11th May 2021

Summary:

Cultural Cwtch 

The ACW Cultural Cwtch team are looking for a range of digital content that might work or could be adapted for an online suite of resources to support the wellbeing of the NHS and Social Care workforce. 

If you would like to showcase your work to the team through sharing content and saying how it would help the wellbeing of the healthcare workforce then please contact Aled Jones aled.jones@arts.wales 

 

Content:

Cultural Cwtch 

 

The pandemic has revealed the very significant challenges healthcare staff have faced over a prolonged period and the impact this is having on their own health and wellbeing.   

 

The Arts Council of Wales has been working closely with the Welsh NHS Confederation to support the wellbeing of our Healthcare workforce through creative activities as we look to recover from the pandemic.  

 

Through a suite of online resources, which we are calling the ‘Cultural Cwtch’, the Arts Councill of Wales will support the wellbeing of the healthcare workforce through the arts.   

 

The Cultural Cwtch team are looking for a range of digital content that might work or could be adapted for the project. 

 

If you would like to showcase your work to the team through sharing content and saying how it would help the wellbeing of the healthcare workforce then please contact Aled Jones aled.jones@arts.wales 

 

Cwtsh Diwylliannol 

 

Mae'r pandemig wedi codi problemau mawr i staff gofal iechyd rheng flaen sy’n effeithio ar eu hiechyd a'u lles. 

 

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn cydweithio â Chydffederasiwn GIG Cymru i gefnogi lles y gweithlu iechyd trwy weithgarwch creadigol wrth wella o'r pandemig. 

 

Enw’r wefan am y tro yw Cwtsh Diwylliannol fydd yn cefnogi staff iechyd a gofal drwy’r pandemig ac wedyn.  

 

Mae’r tîm yn edrych am gynnwys digidol ac sydd yn addas neu gall cael ei addasu ar gyfer y prosiect. 

  

Hoffwn glywed am eich gwaith. Rhannwch eich cynnwys gyda ni gan ddweud sut y gall y cynnwys cefnogi lles y gweithlu iechyd. 

 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag Aled Jones - aled.jones@celf.cymru 

Search