Opportunities & Events

Call for Expressions of Interest - Powys Shared Prosperity Fund

Location: Powys | Start Date: March 2024

Summary:

A funding programme that has been created to support arts and creative organisations in Powys is now inviting expressions of interest for project ideas. Powys County Council’s Arts Service was successful in securing £675,000 from the Shared Prosperity Fund (SPF). 

Now arts organisations across the county are being asked to submit expressions of interest with their project ideas by Tuesday, March 26.

Content:

Mae rhaglen ariannu sydd wedi'i chreu i gefnogi'r celfyddydau a'r sefydliadau creadigol ym Mhowys bellach yn gwahodd datganiadau o ddiddordeb ar gyfer syniadau prosiect.Llwyddodd Gwasanaeth Celfyddydau Cyngor Sir Powys i sicrhau 675,000o'r Gronfa Ffyniant Gyffredin (CFfG). 

Gofynnir yn awr i sefydliadau celfyddydol ledled y sir i gyflwyno datganiadau o ddiddordeb gyda'u syniadau prosiect erbyn dydd Mawrth, 26 Mawrth.

Bydd y sefydliadau hynny sy'n llwyddiannus gyda'u datganiadau o ddiddordeb yn cael eu gwahodd i wneud cais grant ffurfiol, a'r nod fydd dyfarnu cyllid ym mis Ebrill.

Rhaid i bob prosiect gael ei gyflawni erbyn 31 Rhagfyr 2024. 

Am ragor o wybodaeth a chanllawiau am yr hyn y gall ffrwd ariannu'r celfyddydau ei gefnogi, gan gynnwys ffurflen gais mynegi diddordeb, ebostiwch celf@powys.gov.uk 

 

-

 

A funding programme that has been created to support arts and creative organisations in Powys is now inviting expressions of interest for project ideas. Powys County Council’s Arts Service was successful in securing £675,000 from the Shared Prosperity Fund (SPF). 

Now arts organisations across the county are being asked to submit expressions of interest with their project ideas by Tuesday, March 26.

Those organisations who are successful with their expressions of interest will be invited to make a formal grant application, and the aim will be to award funding in April.

All projects must be delivered by 31 December 2024. 

For further information and guidelines about what the arts funding stream can support, including an expression of interest application form, email arts@powys.gov.uk

Search