Opportunities & Events

Arts in Health Project Officer

Location: ABUHB | Start Date: 2023

Summary:

The Aneurin Bevan University Health Board is recruiting for a talented, experienced and enthusiastic Arts in Health Project Officer to work closely with the Arts Development Manager and wider team to plan and deliver the Health Board’s Arts In Health strategy and partnership projects including Arts & Minds (ACW/Baring Foundation)

Content:

Job Advert - Band 6 - AIH Project Officer – Closing Date 16th March 2023


The Aneurin Bevan University Health Board is recruiting for a talented, experienced and enthusiastic Arts in Health Project Officer to work closely with the Arts Development Manager and wider team to plan and deliver the Health Board’s Arts In Health strategy and partnership projects including Arts & Minds (ACW/Baring Foundation). This role is an excellent opportunity to develop skills and experience through supporting and delivering AIH projects in a wide variety of health settings working with our patients, staff and community. This role is a continuation of the AIH Project Officer post supported initially by the Arts Council of Wales and now embedded within our AIH team, and is vital to supporting the delivery of our AIH strategy and project managing the
current ACW/Baring Foundation Arts & Minds project.

The post holder will work with the Arts Development Manager to deliver a variety of projects and initiatives that aim to embed and disseminate best practice in Arts In Health in Primary, Scheduled and Unscheduled Care, Mental Health provision and community settings.

The role requires a professional project management approach that involves considerable responsibility for co-ordinating projects and activities across the Health Board, engaging with staff, external stakeholders and corporate partners. The post holder will be expected to manage their own time and workload, delivering to set deadlines and working effectively within a busy team.

Hysbyseb Swydd - Band 6 - Swyddog Prosiect AIH - Dyddiad Cau 16 Mawrth 2023
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn recriwtio unigolyn talentog, profiadol a brwdfrydig ar gyfer y rôl Swyddog Prosiect Celfyddydau mewn Iechyd i weithio’n agos gyda’r Rheolwr Datblygu Celfyddydau a’r tîm ehangach er mwyn cynllunio a gwethredu Strategaeth Celfyddydau mewn Iechyd y Bwrdd Iechyd a prosiectau mewn partneriaeth gan gynnwys Celf a’r Meddwl (ACW/Baring Foundation). Mae’r rôl yn gyfle ardderchog i unigolyn sydd yn edrych i ddatblygu
eu sgiliau a phrofiad o ddatblygu a gweithredu prosiectau CmI mewn amrywiaeth o osodiadau iechyd drwy weithio gyda
cleifion, staff a’r gymuned ehangach.

Mae’r rôl yn parhad o’r swydd Swyddog Prosiect CmI chafodd ei gefnogi’n wreiddiol gan y Cyngor Celfyddydau Cymru a
sydd nawr yn barhaol o fewn ein tîm Cm. Bydd y rôl yn ganolog wrth weithredu strategaethau a rheoli prosiect y prosiect
cyfredol sef yr ACW/Baring Foundation Celf a’r Meddwl.

Bydd deilydd y swydd yn gweithio gyda’r Rheolwr Datblygu Celfyddydau i ddarparu amryw o prosiectau a mentrau sydd
yn anelu i fewnblannu a lledaenu ymarferion goray Celfyddau mewn Iechyd mewn Gofal Sylfaenol, wedi’i drefnu a heb ei
drefu, darpariaeth Iechyd Meddwl a Gosodiadau yn y Gymuned.

Mae’r rôl angen agwedd proffesiynol tuag at rheoli prosiect sy’n cynnwys cyfrifoldeb am cydlynu prosiectau a
gweithgareddau ledled y Bwrdd Iechyd, ymgysylltu gyda staff, rhanddeiliaid allanol a partneriaid corfforaethol. Bydd
disgwyl i deilydd y swydd rheoli eu hamser a llwyth gwaith, gweithio i terfynau amser a gweithio’n effeithiol o fewn tïm
prysur.
I wneud cais am y rôl, gweler NHS Jobs: (Chwilio: 040-AC127-0223)
To apply for the role, please see NHS Jobs: (Search: 040-AC127-0223)
https://beta.jobs.nhs.uk/candidate/jobadvert/H9040-23-1181 

Search