WAHWN News

WAHWN Creative Health Marketplaces | WAHWN Marchnadoedd Iechyd Creadigol

Film by Simon Huntley

 

Our Creative Health Marketplaces are regional networking events for colleagues in the arts, health and third sector who want to improve connections and referral pathways into creative projects. Creative Health Marketplaces take place across Wales.

-

Rhwydwaith Celfyddydau, Iechyd a Llesiant Cymru Marchnadoedd Iechyd Creadigol Mae ein Marchnadoedd Iechyd Creadigol yn ddigwyddiadau rhwydweithio i gydweithwyr yn y celfyddydau, iechyd a’r trydydd sector sy’n dymuno gwella cysylltiadau a llwybrau atgyfeirio at brosiectau creadigol. Cynhelir Marchnadoedd Iechyd Creadigol ledled Cymru.

Search