WAHWN News

Geirfa newydd â’r nod o symleiddio iaith rhagnodi cymdeithasol

Mae rhestr newydd o dermau a ddefnyddir mewn rhagnodi cymdeithasol wedi’i datblygu gan Brifysgol De Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru i helpu i egluro a safoni’r iaith a ddefnyddir gan weithwyr proffesiynol. 

Mae’r rhestr termau, a gaiff ei defnyddio ochr yn ochr â’r fframwaith cenedlaethol ar gyfer rhagnodi cymdeithasol, yn adnodd i ymarferwyr, comisiynwyr, a’r rheini y mae eu rolau proffesiynol yn golygu eu bod yn ymwneud â rhagnodi cymdeithasol.  Ei nod yw lleihau’r dryswch a all gael ei achosi wrth i weithwyr proffesiynol ddefnyddio termau niferus i ddisgrifio’r un pethau penodol.

Mae’r rhestr hylaw yn cynnwys animeiddio, mapiau meddwl rhyngweithiol a swyddogaeth ddwyieithog i’w gwneud mor hygyrch a defnyddiol â phosibl.

Rhagor o wybodaeth yma.

Darllenwch y rhestr termau yma.

Search