WAHWN News

Investment Review 2023

This investment gives us the solid base we need to drive the sustainable development and growth of a thriving, representative and inclusive arts and health sector in Wales that connects and supports arts, people, communities and health professionals, and champions creative participation as a superpower to unlock growth, prosperity, health, well-being, and resilience.

We are also pleased to see that a number of WAHWN member organisations, including Re-Live and  People Speak Up, who have been delivering solid work for many years in this sector,  have been recognised. 

 

Mae’r buddsoddiad hwn yn rhoi’r sylfaen gadarn sydd ei hangen arnom i sbarduno datblygiad cynaliadwy a thyfu sector celfyddydau ac iechyd ffyniannus, cynrychioliadol a chynhwysol yng Nghymru. Sector sy’n cysylltu ag yn cefnogi’r celfyddydau, pobl, cymunedau a gweithwyr iechyd proffesiynol, ac sy’n hyrwyddo creadigrwydd fel pŵer mawr i ddatgloi twf, ffyniant, iechyd, lles a gwydnwch.


Rydym hefyd yn falch o weld bod nifer o aelodau WAHWN, gan gynnwys Re-Live a People Speak Up, sydd wedi bod yn cyflawni gwaith cadarn ers blynyddoedd lawer yn y sector hwn, wedi cael eu cydnabod.

Search