WAHWN News

Freelancing and the climate crisis Llawryddion a'r argyfwng hinsawdd

In this 2-hour session, you will hear from sound artist Cheryl Beer, writer Durre Shahwar, and Judith Musker Turner from Arts Council of Wales. Cheryl will will talk about her personal experience of hearing loss and how this has connected her with a visceral sense of nature and well-being. Durre's presentation will be on how creativity can help us decolonise spaces and structures in favour of rest and healing justice in order to allow us to navigate uncertain and fragile futures. Judith will discuss how Arts Council Wales is prioritising climate justice in the arts.

 

BSL interpretation, Welsh translation, and live captioning available.

 

Yn y sesiwn 2-awr hon, byddwch yn clywed gan yr artist sain Cheryl Beer, awdur Durre Shahwar, a Judith Musker Turner o Gyngor Celfyddydau Cymru. Bydd Cheryl yn siarad am ei phrofiad personol o golli’i chlyw, a sut mae hyn wedi ei rhoi mewn cysylltiad â synnwyr greddfol o fyd natur a lles. Bydd Durre yn ystyried sut y gall creadigrwydd ein helpu i ddad-drefedigaethu gofodau a strwythurau o blaid gorffwys a chyfiawnder iechyd, er mwyn ein galluogi ni i lywio dyfodol ansicr a bregus. Bydd Judith yn sôn am flaenoriaethau Cyngor Celfyddydau Cymru ym maes cyfiawnder hinsawdd yn y celfyddydau. 

 

Bydd dehongliad BSL, cyfieithiad Cymraeg ar y pryd, a chapsiynau byw ar gael. 

 

 

Search