WAHWN News

Cyhoeddi Partneriaeth Strategol WAHWN ac AM


Meddai Alun Llwyd, Prif Weithredwr AM: “Mae’r gwaith blaengar mae WAHWN yn ei wneud yn allweddol yn cysylltu cymuned gelfyddydol Cymru â'r sector iechyd a llesiant. Mae AM yn edrych ymlaen at chwarae rhan fechan yn hyrwyddo a hwyluso pwysigrwydd y celfyddydau er mwyn llesiant gan ddefnyddio dulliau digidol drwy’r Bartneriaeth Strategol hon, ac yn awyddus i gyd-weithio gyda’i aelodaeth dros y tair blynedd nesaf”.   https://amam.cymru/

Search