Pecyn Cymorth Artistiaid mewn Ysbytai

Authors(s), Creator(s) and Contributors: Prue Thimbleby, Nancy Evans, Sarah Goodey, Heather Parnell, Angela Rogers, Prue Thimbleby, Kira Withers-Jones, Sarah Wright

Publication Date: 01/11/2016

Categories: Resource Packs / Kits, Cymraeg

Supporter(s)/Funder(s): Artworks Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru, Paul Hamlyn Foundation, Llywodraeth Cymru

Introduction

Mae Pecyn Cymorth Artistiaid mewn Ysbytai yn dod ynghyd â gwybodaeth gyfredol am weithio yng nghyd-destun y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru, yn cynnwys comisiynu, contractio, gwerthuso a gweithio gyda staff.

Datblygwyd y pecyn cymorth gan aelodau Rhwydwaith Celfyddydau, Iechyd a Llesiant De Cymru fel rhan o Gronfa Sbarduno ArtWorks Cymru yn 2015.

Os oes gennych adborth ar y pecyn cymorth, anfonwch ef at prue.thimbleby@wales.nhs.uk os gwelwch yn dda.

Download "Pecyn Cymorth Artistiaid mewn Ysbytai"

Tags: art, arts in health, healthcare, nhs, gig, wales, work, practitioner, guidelines, toolkit, cymru, celfyddydau mewn iechyd, celf, gwaith, pecyn cymorth

Pecyn Cymorth Artistiaid mewn Ysbytai
Menu
Search