Egwyddorion Ansawdd Artworks Cymru

Authors(s), Creator(s) and Contributors: Rhian Hutchings, Ruth Garnault, Melaneia Warwick, Kathryn Williams, David Baxter, Bethan Marlowe, Angharad Evans, Cerian Black, Gareth Coles

Publication Date: 03/10/2016

Categories: Whitepapers / Research, Resource Packs / Kits, Cymraeg

Supporter(s)/Funder(s): Cyngor Celfyddydau Cymru

Introduction

Dechreuodd y daith i greu’r egwyddorion yma gyda thrafodaeth fawr yng Nghaerfyrddin. Fe wnaethom ofyn llawer o gwestiynau - beth mae "ansawdd" yn ei olygu pan fyddwch yn creu gwaith gyda phobl? Sut fyddwn ni’n gwybod pan fyddwn yn gweld / teimlo / clywed ansawdd? Beth sydd angen i ni ei wneud i sicrhau ansawdd? Nid oedd gennym mewn gwirionedd fframwaith i’n helpu i strwythuro ein sgwrs.

Gofynnodd Cyngor Celfyddydau Cymru i ni greu Egwyddorion Ansawdd ArtWorks Cymru er mwyn symud y sgwrs ymlaen. Byddant yn rhoi ffordd i siarad am ansawdd y gall pawb sy’n gwneud celfyddydau cyfranogol ei defnyddio.

Download "Egwyddorion Ansawdd Artworks Cymru"

Tags: ansawdd, egwyddorion, egwyddorion ansawdd, offer, adnoddau

Egwyddorion Ansawdd Artworks Cymru
Menu
Search