Dementia a Dychymyg

Authors(s), Creator(s) and Contributors: Dr. Gill Windle, T Howson Griffiths, T Gregory, S O'Brien, D Newman, A Goulding

Publication Date: 17/09/2017

Categories: Whitepapers / Research, Cymraeg

Introduction

Beth yw ‘Dementia a Dychymyg’? Roedd Dementia a Dychymyg yn gydweithrediad celfyddydol a gwyddoniaeth sylweddol rhwng prifysgolion, artistiaid, elusennau a darparwyr gwasanaethau diwylliannol. Archwiliodd ein rhaglen waith sut mae gweithgareddau celfyddydol:

  • Yn fuddiol i bobl sy'n byw gyda dementia a'r rhai sy'n gofalu amdanynt.
  • Yn ein helpu i ddeall y profiad o fyw gyda dementia.
  • Yn helpu i godi ymwybyddiaeth gyhoeddus o fyw gyda dementia. Gwnaethom hyn drwy bum prosiect rhyng-gysylltiedig. Mae'r crynodeb ymchwil hwn yn amlygu cam cyntaf y prosiect.

Download "Dementia a Dychymyg"

Tags: dementia, dychymyg, llesiant, prosesau gwybyddol, cysylltu cymdeithasol

Dementia a Dychymyg
Menu
Search